Lola glaudini γνωριμίες

Δώδεκα Ωραία Παραμύθια

Θα ήταν αντιφατικό να αρνηθεί κανείς το γεγονός αυτό, αφού θα αρνείτο έτσι και τον ίδιο τον αγιαστικό σκοπό της Εκκλησίας.Δεν είναι άλλωστε δυνατόν να έχει πολλά σώματα ο ένας Κύριος Ιησούς Χριστός. Επίσης, η μία λατρεία, ενιαίως τηρούμενη στο άθροισμα του Ορθοδόξου κόσμου, αποτελεί συστατικό στοιχείο της ενότητας της Εκκλησίας. Πράγματι, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχοντας "θεμέλιους δώδεκα και επ' αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων του αρνίου" [15]διαφύλαξε ακέραια και ανόθευτη και διδάσκει πάντοτε αμετάβλητη και χωρίς καινοτομίες τη διδασκαλία των Αποστόλων χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από αυτή. Οι χρήστες περνούν γενικώς πάνω από δισεκατομμύρια λεπτά το μήνα στο Facebook, ενώ περισσότεροι από δύο εκατομμύρια χρήστες μπαίνουν σε αυτό μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Ν. Αλλά και η ενότητα στη διοίκηση της Εκκλησίας είναι ένας επίσης απαραίτητος παράγοντας που εμποδίζει τη διάσπαση της αγαπητικής κοινωνίας.

Περιεχόμενα


Μέ την τροπική έννοια, σημαίνει την Εκκλησία που αποτελεί ένα ενιαίο όλο, χωρίς τοπικούς, χρονικούς ή ποσοτικούς-αριθμητικούς περιορισμούς, η οποία περιλαμβάνει στους κόλπους της όλους εκείνους που ανήκαν, ανήκουν και θα ανήκουν στο μυστικό σώμα του Χριστού "ζώντας τε και τεθνεώτας", τους "πανταχού της οικουμένης πιστούς", όλων των αιώνων, είτε ζώντες είτε και "προ της του Χριστού παρουσίας ευηρεστηκότες" [10] και "προαπελθόντες εν πίστει εκ της επιγείου εις την ουράνιον Εκκλησίαν" [11]. Η ενότητα στην πίστη, αποτελεί το σύνδεσμο που ενώνει τα μέλη της Εκκλησίας μεταξύ τους και τους πιστούς με τον Κύριο, και επικεντρώνεται στην εναπόθεση της ίδιας δογματικής διδασκαλίας. Επιπλέον όμως, η αποστολικότητα της Εκκλησίας, εδραιώνεται παράλληλα με την ιστορική αλληλουχία στη διαδοχή του επισκοπικού της βαθμού και αξιώματος, το οποίο μεταδίδεται με την κανονική Χειροτονία των επισκόπων. Χωρίς αυτή την ενότητα, εφανίζονται οι αιρέσεις που αρνούνται επί μέρους δογματικές αλήθειες. Κατά ακολουθία, ο ίδιος ο Άγιος Κύριος αγίασε την Εκκλησία Του, η οποία πηγάζει από θεία αρχή, έχει δε και άγιο σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και ως ψυχή έχει το Πνεύμα το Άγιο , όντας έτσι ενωμένη με τον πανάγιο Θεό. Διαφορετικά, εξαιτίας της ανθρώπινης εγωπάθειας, ή φιλοδοξίας, υπάρχει ο κίνδυνος να χωριστεί η Εκκλησία σε σχίσματα. Η ενότητα της Εκκλησίας εντοπίζεται στο δόγμα , το ήθος, τη λατρεία και το πολίτευμα αυτής. Είναι προφανές ότι, η έννοια της καθολικότητας, όπως και αυτή της Ενότητας, εκφράζει την ταυτότητα και την ορθοδοξία της Εκκλησίας, αποκλείοντας όλα εκείνα τα στοιχεία αίρεση, σχίσμα που νοθεύουν την αδιαίρετη ουσία της. Η ίδια η Αγία Γραφή όμως μας προσδιορίζει και την ανθρώπινη πλευρά της Εκκλησίας, την ιστορική της αγιότητα, η οποία σε σχέση με τα προαναφερθέντα είναι αμέσως σχετική.

Μενού πλοήγησης


Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μη κυβερνητική ένωση Ν. Η είδηση του σημερινού αστυνομικού δελτίου για μία 38χρονη αλλοδαπή, η οποία κάνοντας γνωριμία μέσω διαδικτυακής σελίδας κοινωνικής δικτύωσης, με έναν 47χρονο, φιλοξενήθηκε στο διαμέρισμά του στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και κατά τη διάρκεια της παραμονής της στο κατοικία του, αφαίρεσε ρούχα, χρήματα, κοσμήματα και άλλα προσωπικά αντικείμενα, αποκαλύπτει ένα μόνο μέρος των κινδύνων που κρύβει το διαδίκτυο. Δεν θα πρέπει όμως να συγχέεονται οι δύο αγιότητες, η απόλυτη θεϊκή, και η ανθρώπινη σχετική, ούτε, λανθασμένα, να μετατοπίζονται οι αγιότητες αυτές προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ούτε να κρίνεται η απόλυτη αγιότητα της θεμελιωμένης από τον Χριστό Εκκλησίας, με τα μέτρα της ανθρώπινης. Αλλά και η ενότητα στη διοίκηση της Εκκλησίας είναι άγνωρος επίσης σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει τη διάσπαση της αγαπητικής κοινωνίας. Οι χρήστες περνούν συνολικά πάνω από δισεκατομμύρια λεπτά το μήνα στο Facebook, ενώ περισσότεροι από δύο εκατομμύρια χρήστες μπαίνουν σε αυτό μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

EXPLORE BY INTERESTS


Επιπλέον όμως, η αποστολικότητα της Εκκλησίας, εδραιώνεται παράλληλα με την ιστορική συνέχεια στη διαδοχή του επισκοπικού της βαθμού και αξιώματος, το οποίο μεταδίδεται με την κανονική Χειροτονία των επισκόπων. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι ο άνθρωπος, λόγω της τρεπτής του φύσης, ρέπει "επί τα πονηρά εκ νεότητος" [8]χωρίς βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αδιαφορεί για την πνευματική κατάσταση τη δική του και των μελών της Εκκλησίας ή να μένει απαθής προς τα τυχόν σκάνδαλα. Δεν θα πρέπει όμως να συγχέεονται οι δύο αγιότητες, η απόλυτη θεϊκή, και η ανθρώπινη σχετική, ούτε, λανθασμένα, να μετατοπίζονται οι αγιότητες αυτές προς τη μία ή την άλλη πλευρά, ούτε να κρίνεται η απόλυτη αγιότητα της θεμελιωμένης από τον Χριστό Εκκλησίας, με τα μέτρα της ανθρώπινης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Ν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Αγία Εκκλησία Όπως διδάσκει η Καινή Διαθήκη"ο Χριστός ηγάπησε τήν εκκλησίαν καί εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τώ λουτρώ τού ύδατος εν ρήματι, ίνα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον τήν εκκλησίαν, μή έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι τών τοιούτων, αλλ' ίνα ή αγία καί άμωμος.

Δημοφιλείς αναρτήσεις


Κατά συνέπεια, ο ίδιος ο Άγιος Κύριος αγίασε την Εκκλησία Του, η οποία πηγάζει από θεία εγκατεστημένος, έχει δε και άγιο σώμα του οποίου κεφαλή είναι ο ίδιος ο Χριστός και ως ψυχή έχει το Πνεύμα το Άγιοόντας έτσι ενωμένη με τον πανάγιο Θεό. Αυτή την ιδιότητα της καθολικότητας, κατανοούσε η Εκκλησία ήδη από τα αρχαία χρόνια. Διαφορετικά, εξαιτίας της ανθρώπινης εγωπάθειας, ή φιλοδοξίας, υπάρχει ο κίνδυνος να χωριστεί η Εκκλησία σε σχίσματα. Με την τοπική έγνοια, σημαίνει την Εκκλησία που τείνει να περιλάβει στους κόλπους της ολόκληρο τον κόσμο, όλους τους λαούς της γης, κατά το "πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει" [9]. Ειδήσεις, πληροφορίες, ρεπορτάζ και σχόλια για τη Θεσσαλονίκη, την ανατολική ακτή του Θερμαϊκού κόλπου και την ευρύτερη περιοχή. Πράγματι, η Ορθόδοξη Εκκλησία έχοντας "θεμέλιους δώδεκα και επ' αυτών δώδεκα ονόματα των δώδεκα Αποστόλων του αρνίου" [15]διαφύλαξε ακέραια και ανόθευτη και διδάσκει πάντοτε αμετάβλητη και χωρίς καινοτομίες τη διδασκαλία των Αποστόλων χωρίς ποτέ να απομακρύνεται από αυτή.

BROWSE BY CONTENT TYPE


Όπως οι Απόστολοι χειροτόνησαν τους διαδόχους τους επισκόπους, έτσι και αυτοί χειροτόνησαν τους δικούς τους, οι άλλοι τους επόμενους κ. Με την τοπική έννοια, σημαίνει την Εκκλησία που τείνει να περιλάβει στους κόλπους της ολόκληρο τον κόσμο, όλους τους λαούς της γης, κατά το "πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει" [9]. Θα ήταν αντιφατικό να αρνηθεί κανείς το γεγονός αυτό, αφού θα αρνείτο έτσι και τον ίδιο τον αγιαστικό σκοπό της Εκκλησίας. Μέ την τροπική έγνοια, σημαίνει την Εκκλησία που αποτελεί ένα ενιαίο άθροισμα, χωρίς τοπικούς, χρονικούς ή ποσοτικούς-αριθμητικούς περιορισμούς, η οποία περιλαμβάνει στους κόλπους της όλους εκείνους που ανήκαν, ανήκουν και θα ανήκουν στο μυστικό σώμα του Χριστού "ζώντας τε και τεθνεώτας", τους "πανταχού της οικουμένης πιστούς", όλων των αιώνων, είτε ζώντες είτε και "προ της του Χριστού παρουσίας ευηρεστηκότες" [10] και "προαπελθόντες εν πίστει εκ της επιγείου εις την ουράνιον Εκκλησίαν" [11]. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η μη κυβερνητική οργάνωση Ν. Όλα τα παραπάνω συνιστούν την απόλυτη αγιότητα της Καθόλου Εκκλησίας.
Επιπλέον όμως, η αποστολικότητα της Εκκλησίας, εδραιώνεται παράλληλα με την ιστορική συνέχεια στη διαδοχή του επισκοπικού της βαθμού και αξιώματος, το οποίο μεταδίδεται με την κανονική Χειροτονία των επισκόπων. Για το λόγο αυτό, οι διαφορές στις λειτουργικές πράξεις ανάμεσα σε Ορθοδόξους και Ρωμαιοκαθολικούς, τελικά συνιστούν παράγοντα διάσπασης. Αλλά και η ενότητα στη διοίκηση της Εκκλησίας είναι άγνωρος επίσης σημαντικός παράγοντας που εμποδίζει τη διάσπαση της αγαπητικής κοινωνίας. Δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι ο άνθρωπος, λόγω της τρεπτής του φύσης, ρέπει "επί τα πονηρά εκ νεότητος" [8]χωρίς βέβαια, αυτό να σημαίνει ότι θα πρέπει να αδιαφορεί για την πνευματική κατάσταση τη δική του και των μελών της Εκκλησίας ή να μένει απαθής προς τα τυχόν σκάνδαλα. Οι καταγγελθέντες δεν θέλησαν να απευθυνθούν στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος ή σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, φοβούμενοι την περαιτέρω έκθεση των προσωπικών τους δεδομένων. Όλα τα παραπάνω συνιστούν την απόλυτη αγιότητα της Καθόλου Εκκλησίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η Αγία Εκκλησία Όπως διδάσκει η Καινή Διαθήκη"ο Χριστός ηγάπησε τήν εκκλησίαν καί εαυτόν παρέδωκεν υπέρ αυτής, ίνα αυτήν αγιάση καθαρίσας τώ λουτρώ τού ύδατος εν ρήματι, ίνα παραστήση αυτήν εαυτώ ένδοξον τήν εκκλησίαν, μή έχουσαν σπίλον ή ρυτίδα ή τι τών τοιούτων, αλλ' ίνα ή αγία καί άμωμος. Με την τοπική έννοια, σημαίνει την Εκκλησία που τείνει να περιλάβει στους κόλπους της ολόκληρο τον κόσμο, όλους τους λαούς της γης, κατά το "πορευθέντες εις τον κόσμον άπαντα κηρύξατε το ευαγγέλιον πάση τη κτίσει" [9]. Για επικοινωνία στο e-mail: Όπως λοιπόν μας διδάσκει ο Χριστός στην "παραβολή των ζιζανίων" [7]η Εκκλησία όσο υπάρχει επί γης, θα περιλαμβάνει μαζί με τα εκλεκτά και αγιασμένα μέλη της, και άλλα αμαρτωλά, τα οποία θα υπάρχουν μαζί μέχρι συντέλειας του κόσμου, μέχρι την τελική Κρίση. Η ενότητα της Εκκλησίας εντοπίζεται στο δόγματο ήθος, τη λατρεία και το αρχή αυτής.

Διαβάστε...


559 560 561 562 563


Σχόλια:


21.12.2017 : 03:13 Tekora:

Τέτοια κηλίδα.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris