Lola glaudini γνωριμίες

Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων

Σταύρο Καλαφάτη Ειδικό Γραμματέα Δασών κ.Παρότι η ελληνική πολιτεία προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αναμορφώσει την παλαιωμένη δασική νομοθεσία έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να εισάγεται ένα σχέδιο νόμου-πλήγμα στην προστασία τόσο των δασικών όσο και των υπόλοιπων χερσαίων οικοσυστημάτων. Ποιες είναι οι «οικείες ενώσεις κτηνοτρόφων»; Αυτές που υφίστανται σήμερα όπου υφίστανται είναι σε θέση να επιληφθούν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ή θα δημιουργηθούν νέες; Πότε; Από ποιους; Πως εξασφαλίζεται ότι η σύνταξη των μελετών δε θα λαχαίνει μεροληπτικά σε βάρος της αειφορικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας; Πως θα καλύπτεται το κόστος εκπόνησης των μελετών και με βάση ποιες προδιαγραφές θα εκπονούνται αυτές; Η αειφορικά ασχολούμενη λιβαδοπονία προϋποθέτει πολυετή και υπό αυστηρούς όρους σύνδεση κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με συγκεκριμένες διακριτές λιβαδικές εκτάσεις και φυσικά εποπτεία εφαρμογής. Άγνωρος ορισμός που αποδίδει την πρόθεση του σχεδίου νόμου θα μπορούσε να ήταν «χερσαία φυσικά οικοσυστήματα», άρθρο που μπορεί να περιγραφεί με σαφήνεια τόσο νομικά, όσο και οικολογικά με βάση τα συστήματα ταξινόμησης που χρησιμοποιούνται στην Ε. Έχει εισαχθεί μόνο για να υπάρχει η τυπική έγκριση και να καλύπτονται τα ελάχιστα απαιτούμενα από την κοινοτική νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της κτηνοτροφίας. Για όλους τους παραπάνω λόγους, θεωρούμε το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σοβαρό πλήγμα για την αφοσίωση των ελληνικών δασών. Ακόμα όμως και η ακρίβεια αναγκαίες επεμβάσεις, συνεχίζουν να γίνονται με τρόπο αποσπασματικό, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο.


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωής


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωής


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωής


Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Αν για παράδειγμα αν καταστραφεί η βραχώδης θέση φωλεοποίησης ενός αρπακτικού πουλιού για να γίνει ένα λατομείο ή να διανοιχθεί δρόμος που οδηγεί σε ορεινή τουριστική εγκατάσταση στην οποία θα πηγαίνουν οι τουρίστες για να έρθουν σε επαφή με τη φύση! Η αλλαγή χρήσης μιας φυσικής περιοχής με ανθρώπινη υπαιτιότητα σε κάθε περίπτωση οφείλει να τεκμηριώνεται και να διασφαλίζει ότι είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Γιάννη Μανιάτη Αναπληρωτή Υπουργό κ. Επισημαίνεται, ότι μόλις πριν λίγες μέρες υπογράφηκε ΚΥΑ που εξαιρεί πληθώρα έργων μεταφορικών εγκαταστάσεων από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδοτήσεις, επαναφέροντας τη χώρα δεκαετίες πίσω, τότε που οποιοσδήποτε μπορούσε να διανοίξει π.


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωήςΔηλαδή, τη θαμνώδη και ποώδη, αμμοθινική και υγροτοπική βλάστηση που χαρακτηρίζει τα νησιωτικά και παράκτια τοπία της χώρας μας και φιλοξενεί πληθώρα προστατευόμενων και απειλούμενων ειδών της χλωρίδας και της πανίδας, κατατάσοντάς τα στα πλέον σημαντικά διεθνώς για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Και αυτό είναι πιο κρίσιμο σημείο σήμερα, μιας που η ΕΕ έχει μόλις συντάξει τη δική της Στρατηγική για τα Δάση και τα κράτη μέλη καλούνται σήμερα να την υλοποιήσουν. Με το παρόν σχέδιο νόμου υπονομεύεται κάθε προσπάθεια διατήρησης και προστασίας της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα που απειλείται σήμερα με αφανισμό, καθώς και τις πολύχρονες προσπάθειες σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο για την ανάσχεση της απώλειας της παγκόσμιας βιοποικιλότητας που αναγνωρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του αιώνα μας. Ποιες είναι οι «οικείες ενώσεις κτηνοτρόφων»; Αυτές που υφίστανται σήμερα όπου υφίστανται είναι σε άποψη να επιληφθούν ένα τόσο σημαντικό ζήτημα ή θα δημιουργηθούν νέες; Πότε; Από ποιους; Πως εξασφαλίζεται ότι η σύνταξη των μελετών δε θα γίνεται μεροληπτικά σε βάρος της αειφορικής διαχείρισης των λιβαδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας; Πως θα καλύπτεται το κόστος εκπόνησης των μελετών και με βάση ποιες προδιαγραφές θα εκπονούνται αυτές; Η αειφορικά ασχολούμενη λιβαδοπονία προϋποθέτει πολυετή και υπό αυστηρούς όρους σύνδεση κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης με συγκεκριμένες διακριτές λιβαδικές εκτάσεις και άβιαστα εποπτεία εφαρμογής. Και από την άλλη, τιμωρεί ακρίβεια την αλλαγή χρήσης αν προκύπτει από άλλες αιτίες πχ. Ακόμα όμως και η πραγματικά αναγκαίες επεμβάσεις, συνεχίζουν να γίνονται με τρόπο αποσπασματικό, χωρίς να έχει προηγηθεί ουσιαστικός χωροταξικός σχεδιασμός σε εθνικό επίπεδο. Ο ορισμός που εισάγει το σχέδιο νόμου χρησιμοποιεί την ιδιοκτησιακή κατάσταση για να ορίσει μια μεγάλη κατηγορία γαιών, οι οποίες όμως έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά και δε μπορούν να αναγνωριστούν μόνο από το ιδιοκτησιακό τους αρχή.


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωήςΣχόλια στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το σχέδιο νόμου «Δασικά οικοσυστήματα: Επισημαίνουμε δε ιδιαίτερα, τους κινδύνους που δημιουργούν αυτές οι ρυθμίσεις για τους μικρούς παράκτιους υγρότοπους, ιδίως των νησιών, που μόλις πρόσφατα αναγνωρίσθηκαν ως ιδιαίτερης σημασίας από το υπουργείο σας! Η βασικότερη νομική ατοπία του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου αφορά τον ορισμό του «δάσους» και της «δασικής έκτασης». Η αλλαγή χρήσης μιας φυσικής περιοχής με ανθρώπινη υπαιτιότητα σε κάθε περίπτωση οφείλει να τεκμηριώνεται και να διασφαλίζει ότι είναι προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος. Παρότι η ελληνική αρχή προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να αναμορφώσει την παλαιωμένη δασική νομοθεσία έχοντας ξεκινήσει τη διαδικασία Κωδικοποίησης της Δασικής Νομοθεσίας, με μεγάλη μας έκπληξη είδαμε να εισάγεται ένα σχέδιο νόμου-πλήγμα στην προστασία τόσο των δασικών όσο και των υπόλοιπων χερσαίων οικοσυστημάτων. Ποιος θα τα εφαρμόζει αυτά; Η πρόβλεψη ότι τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης θα «εγκρίνονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη» είναι προσχηματική εφόσον δεν αναφέρεται ποιος θα ασκεί τον έλεγχο εφαρμογής των συγκεκριμένων διαχειριστικών σχεδίων.


Οι ανεκτίμητες χαρές της ζωής

Διαβάστε...


12 13 14 15 16


Σχόλια:


22.09.2017 : 12:47 Malkree:

Τέτοιες κακό.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris