Lola glaudini γνωριμίες

Επικοινωνια

Υπηρεσίες μισθοδοσίας Αναλαμβάνουμε όλες τις υπηρεσίες μισθοδοσίας για την επιχείρησή σας με βάση την μακροχρόνια εμπειρία και εξειδίκευσή μας στον κλάδο και σύμφωνα με την ορθή εφαρμογή της Εργατικής Νομοθεσίας.Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος www. Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε εκατ. Η υποβολή γίνεται υποχρεωτικά μέσω διαδικτύου μέχρι τις Για τις μονογονεϊκές οικογένειες που ήδη η αίτησή τους έχει εγκριθεί η διαδικασία θα γίνει αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί. Η αξιολόγηση των πολιτών σε επίπεδο φορολογικής δήλωσης και όχι νοικοκυριού, θα δημιουργούσε πολλές στρεβλώσεις και λάθη στόχευσης, και θα ήταν κυρίως εις βάρος των οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Συγκεκριμένα, τα ποσά που πρέπει να δηλώσει ο φορολογούμενος για να καλύψει και να δικαιολογήσει την πρόσθετη διαφορά φορολογητέου εισοδήματος που προκύπτει λόγω των τεκμηρίων είναι: Το κριτήριο για την ελάχιστη ασφάλιση στο ΕΦΚΑ μόνο για τον κύριο δικαιούχο του νοικοκυριού, μόνο για ένα μήνα  και σε οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν έχει κυρίως συμβολική αξία.


Υψηλού Εισοδήματος


Video: Κορωνάκης: Τα βάρη στα υψηλά εισοδήματα αρνούνται οι δανειστέςΑπό την ημερομηνία πρέπει να προκύπτει ότι το δάνειο ελήφθη εντός του και πριν από την πραγματοποίηση της δαπάνης αγοράς περιουσιακού στοιχείου που πρόκειται να δικαιολογηθεί. Παράπλευρο όφελος της άσκησης του μερίσματος ήταν ότι ασυμφωνίες που εντοπίστηκαν, στις περισσότερες περιπτώσεις διορθώθηκαν άμεσα. Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε εκατ. Το κριτήριο αυτό δεν αφορά ηλικιωμένους άνω των 67 ετών και άτομα με ειδικές ανάγκες. Το κριτήριο για την ελάχιστη ασφάλιση στο ΕΦΚΑ μόνο για τον κύριο δικαιούχο του νοικοκυριού, μόνο για ένα μήνα  και σε οποιαδήποτε περίοδο στο παρελθόν έχει κυρίως συμβολική αξία. Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα το εφάπαξ που έλαβε ο φορολογούμενος ως συνταξιούχος, μια αποζημίωση που εισέπραξε από την ασφαλιστική του ένωση κ. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβάλουν φέτος υποχρεωτικά όσοι έχουν κλείσει μέχρι και τις το 18ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν να δηλώσουν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. Στο φορολογικό οδηγό που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» αποκαλύπτονται οι παγίδες που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εξηγούνται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τις αποφύγετε. Αυτό μπορεί να γίνει με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους και σε κάθε περίπτωση που ο φορολογούμενος καταφέρνει να δικαιολογήσει τη διαφορά αυτή, φορολογείται για το πραγματικό έσοδο που έχει δηλώσει κι όχι για το — υψηλότερο του πραγματικού — τεκμαρτό του εισόδημα, οπότε γλιτώνει σημαντικού ύψους φορολογικές επιβαρύνσεις, ενώ ταυτόχρονα ως ετήσιο οικογενειακό του έσοδο για τον υπολογισμό διαφόρων επιδομάτων και απαλλαγών λαμβάνεται υπόψη το πραγματικό δηλωθέν και όχι το υψηλότερο τεκμαρτό, που συνήθως είναι και εξωπραγματικό.Επικοινωνία


Έγινε ειδική πρόβλεψη για τις αυξημένες ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, και στην παράταση του προγράμματος θα δοθεί αυξημένη στάθμιση στις μονογονεϊκές οικογένειες. Στην πράξη, αυτοί οι δικαιούχοι θα εξαντλούσαν το μεγαλύτερο μέρος του δημοσιονομικού χώρου. Από το τίμημα πώλησης που εισπράχθηκε εντός του αφαιρείται το κόστος απόκτησης, δηλαδή το τίμημα που καταβλήθηκε σε κάποιο προηγούμενο έτος για την αγορά του περιουσιακού στοιχείου. Στο φορολογικό οδηγό που δημοσιεύει ο «Ελεύθερος Τύπος» αποκαλύπτονται οι παγίδες που κρύβουν οι διατάξεις για τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και εξηγούνται αναλυτικά οι τρόποι με τους οποίους μπορείτε να τις αποφύγετε. Λογιστικές Υπηρεσίες Ένωση και εποπτεία λογιστηρίου Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο κύκλος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την επιλογή και τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης.


Υψηλού Εισοδήματος


Κοτσίρης Γεώργιος & Συνεργάτες


Ενδεικτικά αναφέρεται ότι χιλιάδες πολίτες ενημέρωσαν τα στοιχεία τους στο μητρώο του ΑΜΚΑ. Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ρυθμίσεις οφειλών της επιχείρησή σας προς Δ. Σε αυτήν την νέα διαδικασία η διαμόρφωση του πληροφοριακού συστήματος ήταν δυναμικά εξελισσόμενη, λαμβάνοντας υπόψη και βελτιώνοντας διαρκώς και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, τις επί μέρους ατέλειες κατά την αλληλεπίδραση με το κοινό. Προσοχή στις δηλώσεις — Πώς να γλιτώσετε τεκμήρια και παγίδες Φεβ 14, Πώς να γλιτώσετε τεκμήρια και παγίδες στη φορολογική δήλωση ; Η άνεση της εφορίας έφθασε για έξι εκατομμύρια νοικοκυριά, καθώς σε λίγες μέρες θα τεθεί σε λειτουργία στο ΤΑΧΙSnet για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων Το ύψος του υπό αναλόγηση ποσού ανέρχεται σε εκατ. Τα ποσά των κερδών από τυχερά παιχνίδια του ΟΠΑΠ λαμβάνονται υπόψη εφόσον αφαιρεθεί η δαπάνη του φορολογούμενου για την αγορά του κουπονιού ή του δελτίου ή του λαχείου που κέρδισε. Η ένωση δανείου αποδεικνύεται από συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο που έχει χαρτοσημανθεί και έχει βέβαιη ημερομηνία για τη συνομολόγηση του δανείου.


Υψηλού Εισοδήματος


ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ


Η αξιολόγηση των πολιτών σε επίπεδο φορολογικής δήλωσης και όχι νοικοκυριού, θα δημιουργούσε πολλές στρεβλώσεις και λάθη στόχευσης, και θα ήταν κυρίως εις βάρος των οικογενειών με ανήλικα παιδιά. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική αποστολή των δηλώσεων λήγει φέτος πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά, στις 30 Απριλίου. Τα αντανακλαστικά της Δημόσιας Διοίκησης Η άσκηση του κοινωνικού μερίσματος απέδειξε ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση μπορεί να αντεπεξέλθει σε πολύ στενό χρονικό περιθώριο σε έναν απαιτητικό σχεδιασμό διασύνδεσης πληροφοριακών συστημάτων. Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος www. Για να αποδειχθεί η είσπραξη κέρδους από τυχερό παιχνίδι του ΟΠΑΠ ή λαχείο θα πρέπει ο φορολογούμενος να έχει στη διάθεσή του τη σχετική βεβαίωση από τον O.


Υψηλού Εισοδήματος


Υψηλού Εισοδήματος


ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ


Ειδικά, για όσους έχασαν τη δουλειά τους εντός του , έγινε ειδική πρόβλεψη για μείωση των εισοδημάτων τους από μισθωτές υπηρεσίες, που φαίνονται στη δήλωση του , έτσι ώστε να μην αποκλειστούν από την εισοδηματική ενίσχυση, όντας άνεργοι, λόγω εισοδημάτων του προηγούμενου έτους. Λογιστικές Υπηρεσίες Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου Για επιχειρήσεις που το μέγεθος και ο γύρος εργασιών τους απαιτεί την ύπαρξη εσωτερικού λογιστηρίου, αναλαμβάνουμε την επιλογή και τη συνεχόμενη επιμόρφωση του προσωπικού, για τη σωστή λειτουργία της διοίκησης. Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων Οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα επιτάσσει την διαρκή και έγκαιρη ενημέρωση των πελατών μας καθώς και την άμεση αντιμετώπιση των μεταβολών για την αποφυγή ελέγχων με δυσάρεστα αποτελέσματα. Τα ποσά που θα αναγραφούν στον πίνακα αυτό θα πρέπει να αποδεικνύονται από τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των παρελθόντων ετών που θα επικαλεστεί ο φορολογούμενος. Για να αποδείξει ο φορολογούμενος την είσπραξη ποσού από την πώληση περιουσιακού του στοιχείου πρέπει να έχει στη διάθεσή του και να προσκομίσει, εφόσον του ζητηθεί, κυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου ή προσυμφώνου ή βεβαίωση του συμβολαιογράφου από τα οποία προκύπτουν τα χρηματικά ποσά που εισέπραξε. Εταιρικό Προφίλ Εταιρικό Προφίλ Το λογιστικό — φοροτεχνικό γραφείο μας προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για κάθε είδους επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα και στην αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση του βιοτικού επιπέδου των νοικοκυριών έγινε με τον δικαιότερο τρόπο βάσει όλων των κριτηρίων που ήταν διαθέσιμα στις αρχές έσοδο, ακίνητη περιουσία, κινητή περιουσία, τεκμήρια πολυτελούς διαβίωσης και χωρίς να εξαιρεθεί κανένα είδος εισοδήματος ή χρηματικής ενίσχυσης προκειμένου να ωφεληθεί μία κοινωνική ομάδα αγνάντια της άλλης. Πρόκειται για τη μέθοδο κάλυψης τεκμηρίων μέσω «ανάλωσης κεφαλαίου παρελθόντων ετών»! Όλες οι τροποποιητικές, εμπρόθεσμες δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά Φέτος, για πρώτη φορά επιτρέπεται να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση και τα ζευγάρια που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, ετερόφυλα και ομόφυλα. Ως τέτοια εισοδήματα θεωρούνται η αποζημίωση λόγω απόλυσης από την εργασία, τα επιδόματα ανεργίας, το Ε. Με βάση την πολύχρονη εμπειρία μας, τη σύγχρονη τεχνολογική υποδομή και τη βέλτιστη οργάνωση προσφέρουμε στους πελάτες μας αποδοτικές, υπεύθυνες και αξιόπιστες υπηρεσίες. Φοροτεχνική αβάντα εταιρειών Το γραφείο μας εγγυάται την πλήρη και ασφαλή εναρμόνιση της επιχείρησής σας με τις διατάξεις ενός πολύπλοκου και συχνά μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος.


Υψηλού Εισοδήματος

Διαβάστε...


1192 1193 1194 1195 1196


Σχόλια:


19.07.2018 : 20:56 Fenrik:

Εξαιρετικά ελάχιστο μάγκα

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris