Lola glaudini γνωριμίες

Πλοήγηση άρθρων

Πλην, αναγνώσται και αναγνώστριαι, όσοι υπολείπεσθε ακόμη της Μεγάλης ημών Ιδέας θιασώται, μη εκπλαγείτε δια την άμεσον ταύτην συσχέτισιν του ζωτικοτέρου των ζητημάτων με την γραμματικήν των σχολαστικών της Ελλάδος.Οι αρχαιστές είχαν την άποψη οτι η ομιλούμενη γλώσσα της εποχής τους είναι χυδαία και βάρβαρη. Αλλά η μηλιά τι αντικείμενο είναι;… Όταν έφερον εις το χωρίον μας νέον διδάσκαλον ήλπισα ενδομύχως ότι θα εμάνθανον πλέον τι πράγμα είναι η μηλιά, διότι πριν φτάσει ο φραγκοφορεμένος εκείνος κύριος εις το χωρίον μας διεδόθη μεταξύ των παιδίων ότι ήτο πολύ καλύτερος από τον παλαιόν και τα ήξευρε όλα περιγραμμάτου. Επειδή όμως η καθαρέυουσα ήταν διαφορετική από την ομιλούμενη, υπήρχε διγλωσσία, δηλαδή είχαν την καθαρέυουσα ως επίσημη γλώσσα, γλώσσα της εκπαίδευσης, της επιστήμης, της διοίκησης, της νομοθεσίας κ. Η ιδεολογική και γλωσσική άρπαγμα ανάμεσα στους αρχαιστές, τους καθαρολόγους και στους υποστηριχτές της απλής γλώσσας του λαού οδήγησε σε συγκρούσεις και αντιθέσεις μεγάλο αριθμό οπαδών αυτών των ομάδων. Εν τούτοις, με όλην την μεταξύ εμού και της μηλιάς παλαιάν φιλίαν και συμπάθειαν, δεν ημπορώ να είπω ότι εγνώριζε καλά- καλά ο είς τον άλλον. Ελάχιστα σχολεία υπολειτουργούσαν σε ελληνικές περιοχές στα τέλη του 16ου αιώνα.


13. Καθαρέυουσα


Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης εμπλουτίζονταν με «τα των Ελλήνων γράμματα», με τη έρευνα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Οι μεγάλοι χωρικοί ποιητές είχαν μητρικές διαλέκτους διαφορετικές από τη γλώσσα της χωρικής ποίησης. Για να αναγεννηθεί ο αμόρφωτος λαός και να αποκτίσει ξανά την προγονική δόξα, πρέπει να μάθει την αρχαία ελληνική γλώσσα. Η καθαρέυουσα που πλησιάζει κοντά στην αρχαία ελληνική γλώσσα ονομάζεται αρχαίζουσα αυστηρή καθαρέυουσα. Σήμερα όταν στη κλασσική μας παιδεία λέμε «αρχαία ελληνικά»ενοούμε την αττική διάλεκτο. Να μιλώ μόνο για σένα.


Αγαπήστε την ποίηση


Πίνακας περιεχομένων


Η ιδεολογική και γλωσσική άρπαγμα ανάμεσα στους αρχαιστές, τους καθαρολόγους και στους υποστηριχτές της απλής γλώσσας του λαού οδήγησε σε συγκρούσεις και αντιθέσεις μεγάλο αριθμό οπαδών αυτών των ομάδων. Αυτή η περίοδος έχει να επιδείξει σημαντικές μορφές που έγιναν φορείς και διδάσκαλοι αυτής της παιδείας ,όπως οι Πατέρες της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας. Στους Ελληνιστικούς χρόνους 3ος και 2ος αιώνας δε σημειώθηκαν σημαντικές μεταβολές στο χώρο της εκπαίδευσης. Η αναβάθμιση της Σχολής σε πανεπιστημιακό επίπεδο και η συμπλήρωση των θεολογικών μαθημάτων με τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, της φυσικής, των μαθηματικών και της φιλοσοφίας έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετούς νέους όχι μόνο να μορφωθούν οι ίδιοι, αλλά και σταδιακά να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στους στερημένους Έλληνες. Άλλωστε με την δημιουργία προτύπων και υποδηγμάτων για κάθε λογοτεχνικό είδοςπου επηρεάζαν τη γλώσσα των συγγραφέων, διαταράχτηκε η αντιστοιχία του γραπτού προς το προφορικό λόγο. Οι μέθοδοι επίσης και τα μέσα διδασκαλίας εκσυγχρονίστηκαν.


Αγαπήστε την ποίηση


Πρόσφατα άρθρα


Το πρώτο στάδιο εκπαίδευσης ήταν της προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Ο Θεοδόσιος Β΄ ίδρυσε το το Πανεπιστήμιο Κωνσταντινουπόλεως, όπου παραδίδονταν μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, λατινικών,ρητορικής, φιλοσοφίας και δικαίου. Να φαίνομαι άθροισμα και λιγότερο λυπημένος». Άλλοτε η ανοδική πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης έφθασε στο αποκορύφωμά της ,με το φαινόμενο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού. Ο κυβερνήτης είχε διατυπώσει την ανάγκη ιδρύσεως Πανεπιστημίου. Οι «φοιτητές» παρακολουθούσαν τις παραδόσεις των ειδικών καθηγητών, ρητόρων, φιλοσόφων, γραμματικών και σημειογράφων στα διδασκαλεία που λειτουργούσαν υπό τη έγνοια της Εκκλησίας σε πολλές περιοχές της αυτοκρατορίας. Αθώο σαν το τρεχούμενο νερό.


Αγαπήστε την ποίηση


Αγαπήστε την ποίηση


Αγαπήστε την ποίηση


Αγαπήστε την ποίηση


Video: Το κύκνειο άσμα - HORROR VACUIΔιαβάστε...


183 184 185 186 187


Σχόλια:


13.10.2017 : 03:35 Melabar:

Καλή βολή.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris