Lola glaudini γνωριμίες

Φωτογράφοι γάμου: Θεσσαλονίκη

Παρ' όλους τους περιοριστικούς κανονισμούς και τις ποσοστώσεις όμως, έφθαναν τελικά στο αμερικανικό έδαφος έως και 2.Αίσθηση αυτός διεπίστωσα κατά την περιοδείαν μου, ότι από έκαστον χωρίον, αριθμούν κατά μέσον όρον οικογενείας, λείπουσιν εις την Αμερικήν ή την Αυστραλίαν 50 τουλάχιστον νέοι ή και έγγαμοι, οίτινες αποδημούντες, εγκαταλείπουσι τας οικογενείας των εις την τύχην των. Οι περιορισμοί που οι αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές επέβαλαν στην είσοδο μεταναστών υπηκόων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του Κ΄ αιώνος, με δεδομένη την υψηλή τάση για μετανάστευση στις ΗΠΑ κυρίως από το ευρωπαϊκό απόδειξη της αυτοκρατορίας, συνέτειναν στην ανάπτυξη ενός δικτύου εκμεταλλεύσεως των μεταναστών από κερδοσκόπους, δίκτυο που είχε τις ρίζες του στη χώρα αποστολής αλλά απλωνόταν, παρ' όλους τους ελέγχους, και στα ενδιάμεσα ευρωπαϊκά λιμάνια της Μασσαλίας και του Λίβερπουλ και από εκεί έως τις ΗΠΑ και τον Καναδά. Το μεταναστευτικό παρελθόν της Μακεδονίας Ήδη από τον ΙΣΤ΄ αιώνα, η ανάγκη για καλλιεργητές στις χαμηλής γονιμότητος πεδινές περιοχές της Μακεδονίας όπως και στα τσιφλίκια της πεδινής Θεσσαλίας προκάλεσε τις πρώτες αξιοσημείωτες μετακινήσεις πληθυσμών εντός των ορίων των περιοχών αυτών. Γι' αυτό και η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας ζήτησε να πληροφορηθεί από τις αρχές της περιφερείας Φλωρίνης εάν επρόκειτο για Οθωμανούς ή για Χριστιανούς, Σχισματικούς ή Πατριαρχικούς. Από το τέλος τουο Έλληνας Πρεσβευτής στην Ουάσιγκτον Χ. Επέστησε, ωστόσο, στις αρμόδιες αρχές την προσοχή για την αποφυγή του υπερβολικού ζήλου των κατωτέρων διοικητικών οργάνων και τις σοβινιστικές υπερβολές καθώς και την εξασφάλιση προσεκτικής διερευνήσεως και την εφαρμογή του μέτρου της δήλωσης προθέσεως μεταναστεύσεως των αναχωρούντων αλλογενών κατά την αναχώρησή τους.


Καστοριά Γνωριμίες Φήμες


Καστοριά Γνωριμίες Φήμες


Προπόνηση και αναχώρηση για ένα μεγάλο ταξίδι


Κοινή ήταν άλλωστε η έγκριση ότι«ουδείς εκ των μεταναστών» από την ελληνική Δυτική Μακεδονία ήταν δυνατόν να γλιτώσει από τα δίχτυα των πρακτόρων του Κομιτάτου. Δεν θα μας απασχολήσουν εδώ άλλες ομαδικές μετακινήσεις πληθυσμών είτε για εκούσια μετανάστευση πρόκειται είτε για βίαιη εκδίωξηόπως προέκυψαν από τις πολιτικές εξελίξεις ή τις συνοριακές μεταβολές στη Βαλκανική κατά τον Κ΄ αιώνα, επακόλουθες συνήθως ενόπλων συρράξεων και διακρατικών συμφωνιών, όπως λ. Όπως και στην αμερικανική περίπτωση, η μετάκληση αυτή εξαρτήθηκε στενά από την επαγγελματική απασχόληση του μετανάστη, η οποία επέβαλλε την εξασφάλιση άσκοπα εργατικών χεριών. Όσοι βρέθηκαν να περιλαμβάνονται στον κατάλογο περίπου 1. Από αυτούς επέστρεψαν και στα τρία βιλαέτια της Μακεδονίας, στο ίδιο χρονικό διάστημα των έξι χρόνων περίπου, 4.


Καστοριά Γνωριμίες Φήμες


Γυναίκες και άνδρες από την Καστοριά


Νέες συνήθειες, νέα ήθη ίσως, άλλα ντυσίματα και συμπεριφορές, νέο λεξιλόγιο της καθημερινότητος έρχονταν στη μικρή άνθρωποι μαζί με τους παλιννόστες. Το γεγονός ότι κάποιες από τις πρώτες του εκθέσεις μαζί με άλλες για την εθνολογική καθοδήγηση του νομού του και το φρόνημα των κατοίκων του αφορούσαν το αφήγηση της επανόδου μεταναστών της περιφέρειάς του και την ανάγκη αναθεωρήσεως του καταλόγου των ανεπιθυμήτων, αποκαλύπτει πόσο οξύ παρουσιαζόταν το αίτημα για την διοίκηση, ίσως και για την τοπική κοινωνία. Η επιστροφή τους όχι σπάνια σήμαινε ακύρωση της παραδοσιακής ταξικής άλλοτε και εθνικής δομής στην αγροτική τους κοινωνία. Οι δεκάδες Βελβεντινοί που ήταν εγκατεστημένοι στην Ουάσιγκτον, στον Άγιο Λουδοβίκο και κυρίως στη Φιλαδέλφεια, ίδρυσαν στα σύλλογο στην Ουάσιγκτον και το στον Άγιο Λουδοβίκο. Έξι βασικές χρονικές περιόδους διακρίνουμε στην μεταναστευτική αφήγηση της Μακεδονίας όπως, έπειτα, στην μεταναστευτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδος: Η«επιτροπή των Ελλήνων μεταναστών» από το Ανταρτικό στο Τορόντο κατήγγελλε, στις 2 Ιουλίου τουτα διευθύνοντα μέλη του συλλόγου τους ως συνεργαζομένους και μέλη του Βουλγαρομακεδονικού Κομιτάτου, επειδή στο αίτημα της Νομαρχίας Φλωρίνης για πληροφορίες από τον Σύλλογο Ζελοβιτών σχετικά με το αφήγηση των πλαστών μεταναστευτικών πιστοποιητικών, απάντησαν βουλγαριστί. Σύμφωνα, άλλωστε, με«Στατιστική δεικνύουσα κατά προσέγγισιν τον αριθμόν των εν Αμερική ευρισκομένων μεταναστών και προερχομένων εκ των σαντζακίων Μοναστηρίου, Φλωρίνης, Καστορίας, Κορυτσάς, Πρεσπών, Ρέσνης, Αχρίδος, Κρουσόβου, Περλεπέ και λοιπών μερών», που συνέταξαν τον Ιανουάριο του για τον Λάμπρο Κορομηλά οι αδελφοί Αντώνιος και Νικόλαος Ταχιάος της εταιρείας «Αδελφοί Γ.


Καστοριά Γνωριμίες Φήμες


Βρέθηκε κι εδώ


Μακεδών μετανάστης, ο οποίος είχε μεταναστεύσει παλαιότερα στις ΗΠΑ και μετά το έκανε το πρώτο του ταξίδι στην Αυστραλία, ομολογούσε πως«εάν η Ελλάδα μπορούσε να μας θρέψει, δεν θα έφευγα». Η«επιτροπή των Ελλήνων μεταναστών» από το Ανταρτικό στο Τορόντο κατήγγελλε, στις 2 Ιουλίου τουτα διευθύνοντα μέλη του συλλόγου τους ως συνεργαζομένους και μέλη του Βουλγαρομακεδονικού Κομιτάτου, επειδή στο αίτημα της Νομαρχίας Φλωρίνης για πληροφορίες από τον Σύλλογο Ζελοβιτών σχετικά με το ζήτημα των πλαστών μεταναστευτικών πιστοποιητικών, απάντησαν βουλγαριστί. Καθώς μάλιστα συγκεκριμένο νομοθετικό διάταγμα του Οκτωβρίου τουπου κυρώθηκε τοπροέβλεπε ότι τα υπό των νομαρχιών εκδιδόμενα διαβατήρια εκδίδονταν για ένα μόνο ταξίδι και χρησιμοποιούνταν άπαξ εντός ενός έτους από της εκδόσεώς τους με ελάχιστες εξαιρέσεις για εμπόρους ή πολυταξιδεύοντεςοι Δυτικομακεδόνες ζητούσαν κάποτε άλλαγμα στην χώρα προορισμού, προκειμένου να μεταναστεύσουν. Ο έρωτας του όμως δεν κράτησε πολύ. Κατά παρόμοιο τρόπο, ώφειλε το ελληνικό αρχή να εργάζεται όχι με ιεραποστόλους αλλά με επιστήμονες, επεσήμαινε ο Ανδρεάδης.


Καστοριά Γνωριμίες Φήμες

Οι συγκρούσεις μεταξύ Ελληνομακεδόνων και Βουλγαρομακεδόνων, μελών των ιδίων συλλόγων, δεν έλειπαν. Ανάμεσα των ετώναναφέρεται ότι άνδρες από την περιφέρεια Φλωρίνης έφυγαν για την Αμερική. Μάλιστα, πολλές από τις υπόλοιπες χώρες της αμερικανικής ηπείρου, στις οποίες κατευθύνονταν Μακεδόνες μετανάστες, δεν αποτέλεσαν τίποτε άλλο παρά ενδιάμεσο σταθμό πριν τελικά καταφέρουν, με νόμιμο ή παράνομο τρόπο, να εισέλθουν στο έδαφος των ΗΠΑ. Η ποίηση αποτελούσε μάθημα με μεγάλη σπουδαιότητα, με τους μισούς μαθητές να γράφουν ποιήματα. Το Υπουργείο, μάλιστα, ζήτησε από τις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές να εντείνουν τις σχετικές έρευνες και να οδηγήσουν το συντομώτερο δυνατόν ενώπιον των δικαστηρίων τους ενόχους. Η σχετική σύσταση πρότεινε ως ασφαλές κριτήριο αν ο μεταναστεύων είχε εγκαταλείψει πίσω του την οικογένειά του και τυχόν ακίνητη περιουσία. Οι Έλληνες μετανάστες από την Κυρίως Ελλάδα, Έλληνες πολίτες, αντιμετώπιζαν με προκατάληψη τους Σλαβοφώνους και εν γένει τους Μακεδόνες μετανάστες, Οθωμανούς υπηκόους, προκατάληψη που ενίσχυε το ενδεχόμενο αφελληνισμού τους. Η Νομαρχία Φλωρίνης έκρινε ότι ο αρχικός κατάλογος είχε συνταχθεί βάσει τυχαίων και μη διασταυρωμένων πληροφοριών που είχαν συλλέξει οι τοπικοί σταθμοί Χωροφυλακής, ότι περιελάμβανε πρόσωπα τελείως ακίνδυνα, ενώ παρέλειπε άλλα εξαιρετικά επικίνδυνα από εθνικής απόψεως και ότι στα πιστοποιητικά φρονημάτων χαρακτηρίζονταν ως Βούλγαροι«δικοί μας» και τανάπαλιν, με κίνδυνο να δημιουργήσουν οι ίδιες οι αρχές Βουλγάρους«εκ των ημετέρων». Στην ίδια έκθεσή του, στο τέλη τουο Χ.Καστοριά Γνωριμίες Φήμες

Διαβάστε...


556 557 558 559 560


Σχόλια:


25.12.2017 : 06:45 Shaktirisar:

Αυτό είναι τολμηρή δουλειά!

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris