Lola glaudini γνωριμίες

Βεβαίωση Ίδρυσης

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του να ζητήσει τη χορήγηση βεβαίωσης για την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.Άγγελμα Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Στην συνεχεία, αφού ληφθεί η βεβαίωση και σε διάστημα 5 μηνών από την λήψη της, ο επιχειρηματίας έχει την αγγάρεμα να κάνει την άγγελμα της δραστηριότητας του. Ο ενδιαφερόμενος μπαίνει με τους κωδικούς του από το taxis και συμπληρώνει στοιχειά για την επιχείρησηόπως την θέσητους ΚΑΔτην οικοδομική αδείατο εμβαδόντον θεωρητικό πληθυσμόαν θα αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα ή όχι και αλλά. Επίσης θα πρέπει να έχει ένα φάκελο με νομιμοποιητικά στοιχειά και έγγραφα για να αποδεικνύει την συμμόρφωση του με τις εκάστοτε προδιαγραφές. Παραδείγματος χάρη,  να υπάρχει η σωστή συγκρότηση του καταστήματοςτα μέτρα και μέσα πυροπροστασίαςτακτοποιήσειςαρχές σχεδιασμού βάση HACCP κτλ. Από το βαστώ το δικό μου τεχνικό γραφείοτο οποίο ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με Άδειες Καταστημάτων.


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;


Βεβαίωση Ίδρυσης


Στην συγκεκριμένη διαδικασία δεν εμπίπτουν καταστήματα αμιγούς ιντερνέτ και παιδότοποι. Βεβαίωση Ίδρυσης Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει απόδειξη από τον Δήμο είναι ουσιαστικά η προέγκριση με άλλο όνομα ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία. Άβιαστα απαντάμε σε κάθε αδιέξοδο στα σχόλια από κάτω. Υπεύθυνη δήλωση για κανονισμό: Χρήση κοινοχρήστου Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. Πρόστιμο Όπως είπαμε σε περίπτωση που μια επιχείρηση δεν πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας ή έχει παραλείψεις σε ότι αφορά τα έγγραφα και τα στοιχειά που θα πρέπει να έχει στον φάκελο της τότε επιβάλλεται πρόστιμο που για πρώτη φορά μπορεί να υπολογιστεί από τον καθένα. Εφόσον η χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων γίνεται σε υπαίθριο χώρο, στο χώρο της εγκατάστασης θα βρίσκεται στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών Τεχνική Έκθεση μηχανικού με ειδίκευση σε θέματα ηχομόνωσης και ακουστικής ή άλλου επιστήμονα σχετικής ειδικότητας, η οποία θα συντάσσεται σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξεις.


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;


Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – Διαδικασία Γνωστοποίησης


Εντός τριών μηνών από την προέγκριση συν δύο μήνες αν χρειαζόμαστε κάποια παράτασηκαταθέτουμε στον Δήμο φάκελο με τα δικαιολογητικά για Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας. Θα πρέπει να υπάρχουν στον φάκελο αποδεικτικά ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις της σχετικής νομοθεσίας. Γνωστοποίηση Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Στην συνεχεία, αφού ληφθεί η βεβαίωση και σε άβυσσος 5 μηνών από την λήψη της, ο επιχειρηματίας έχει την υποχρέωση να κάνει την γνωστοποίηση της δραστηριότητας του. Εξαίρεση λαχαίνει γιατί περιπτώσεις που είναι αδύνατη η συμμόρφωσή με τους όρους των διατάξεων και αιτούνται αποκλίσεις, ενώ επίσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση εφοδιασμού με πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας. Από την στιγμή που θα γίνει η  υποβολή της γνωστοποίησης τότε παίρνει μοναδικό αριθμό και το κατάστημα μπορεί να λειτουργήσει. Σαφώς, έχει απλοποιηθεί η διαδικασία, αλλά τα πράγματα δεν είναι και τόσο άπλα, γιατί όπως αναφέραμε πιο πάνω ο επιχειρηματίας, σε συνεργασία με τον μηχανικό του, θα πρέπει να βεβαιωθεί οτι η επιχείρηση του πληροί τις προδιαγραφές της νομοθεσίας και να είναι σε θέση κάθε άνεση να το αποδεικνύει.


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;Πλέον δεν απαιτείται η έγκριση των υπολοίπων ιδιοκτητών της οικοδομής. Σε αυτά τα δέκα και πλέον χρόνια έχω αποκτήσει τεράστια εμπειρία πάνω στα θέματα των Αδειών Λειτουργίας. Είναι πιθανό να ελεχθούν και όλες οι γνωστοποιήσεις που θα γίνονται. Βεβαίωση Ίδρυσης Πριν την γνωστοποίηση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει απόδειξη από τον Δήμο είναι ουσιαστικά η προέγκριση με άλλο όνομα ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στην συγκεκριμένη τοποθεσία.


Γιατί πληροί κι όχι πληρεί;

Ας δούμελοιπόν πως παίρνουμεαυτή την πολυπόθητη άδεια λειτουργίας. Για την αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, υποβάλλεται αίτηση αφού προηγουμένως καταβληθεί το ποσό του ετήσιου τέλους που τυχόν υπολείπεται εκτός κι αν έχει πλήρως εξοφληθεί από τον προηγούμενο φορέα. Αν δεν υπάρχει κανονισμός, τότε ο άρχοντας του καταστήματος κάνει υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορευεται. Όμως, οφείλουν να εφοδιάζονται με βιβλίο ελέγχου, συντήρησης και καλής λειτουργίας των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας, να τηρούν και να συντηρούν τα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που απαιτούνται από την κείμενη νομοθεσία, τα οποία θα αποτυπώνονται σε σχέδια κάτοψης που υπάρχουν στον φάκελο που θα τηρείται στην επιχείρηση. Στην συνεχεία θα περάσουμε σε μερικά άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και ρυθμίζονται με την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση. Το ένωσα τις δυνάμεις μου με τον συνάδελφο Αριστομένη Ελεμίνογλουφτιάξαμε το www. Μουσική Καταργείται η αδεία μουσικής. Ο συντελεστής μεγέθους έχει τιμές απο το 1 εως το 8, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης. Σε περίπτωση μεταβολής κάποιων από τα παραπάνω στοιχειά, όπως πχ μεταβολή δραστηριότηταςπροσθήκη χώρου κτλο επιχειρηματίας οφείλει να κάνει μεταβολή της γνωστοποίησης και ενημερώνει τα αρχεία που τηρεί στο κατάστημα του. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση ή πιο σοβαρές είναι οι ελλείψεις τόσο πιο μεγάλο είναι το πρόστιμο, οπότε θα πρέπει να δίνεται εξαιρετική βαρύτητα στην συμπλήρωση των διαφόρων αιτήσεων ηλεκτρονικών και μη και στην συμπλήρωση του φακέλου τεκμηρίωσης της επιχείρησης, γιατί έγινε φανερό πως τα λάθηπλέονπληρώνονται.Video: Οι Πλήρη Ντάξει στην υγειά μαςΔιαβάστε...


19 20 21 22 23


Σχόλια:


16.09.2017 : 16:55 Shaktilmaran:

Η έγκυρη απάντηση

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris