Lola glaudini γνωριμίες

Συνεργάτες /Φίλοι

Πολέμης 13 Ιαν Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους:Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας: Αγαπητοί φίλοι, το www. Ὅταν δὲ στριμώχνεται  νὰ  « παίζῃ » καὶ αὐτὸς « τὸν κάργα ». Πολέμης 13 Ιαν Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους: Τί σημαίνει αὐτό, ὑπαναχώρησις ; ;. Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, να διευκρινίσω ότι οι συνεργάτες δεν αποκτούν δικαιώματα συνδιαχειριστή στις σελίδες, Θα μπορούσα να φτιάξω ένα ιστολόγιο για το εγχείρημα αυτό, που μπορεί να πάρει, αν υπάρξει ανταπόκριση, ενδιαφέρουσες διαστάσεις π.


Συνεργάτες - φίλοι;


Video: FRIENDS WITH BENEFITS (ΌΧΙ ΜΟΝΟ ΦΙΛΟΙ) - TRAILER(GREEK SUBS)
Oι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μη συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου


Ταυτόχρονα ὁμως, δὲν ὑπάρχει καὶ μεγαλύτερο σκάνδαλο ἀπὸ τὴν μὴ πραγμάτωσή του Ακόμα και μία σελίδα να πληκτρολογήσει κανείς, βοηθάει. Διαφορετικά, τὸ πολυώνυμο ὀργανωμένο κακὸ θὰ συνεχίσῃ νὰ πολλαπλασιάζεται μὲ γεωμετρικὴ πρόοδο. Απίστευτο και όμως αληθινό, υπήρξε ανταπόκριση και μάλιστα εκλεκτή. Διατὶ ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ περὶ αὐτόν Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς δὲν θέλουν νὰ καταλάβουν αὐτὰ τὰ ἁπλούστατα πραγματάκια καὶ νὰ γίνονται τὰ αδιάκοπα μὲ ἀπόλυτον διαφάνεια καὶ ἄκρα ἀνιδιοτέλεια ; ;. Ὁ Μακαριώτατος ἔχει κατασκανδαλίσει τοὺς ἐνάρετους, εὐλαβεῖς, ἀλλὰ καὶ Ἑλληνόψυχους Χριστιανούς, νὰ βγάζῃ τὸν Σταυρό του καὶ νὰ τὸν κρύβῃ, διὰ νὰ μὴ τὸν βλέπουν οἱ μωαμεθανοὶ καὶ νὰ τὸν προβάλουν οἱ μαρξίζοντες καὶ οἱ ψευτοδιανοούμενοι. Τί σημαίνει αὐτό, ὑπαναχώρησις ; ; .


Συνεργάτες - φίλοι;


Συνεργάτες /Φίλοι


Αγαπώ λοιπόν βοήθεια, ώστε να μπορέσω να εμπλουτίσω την ύλη των σελίδων. Ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐμᾶς. Ἄς παραδειγματισθοῦν καὶ πολλοὶ ἄλλοι εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὶ ἄγνωστοι πρὸς ἐμᾶς Χριστιανοὶ καὶ ἄς παρακαλέσουν τὸν Κύριο νὰ τοὺς δώσει χάρισμα θάρρους καὶ παρρησίας καὶ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, εἴτε λαϊκοί, εἴτε κληρικοί, νὰ μιμοῦνται τὸν Ἱερὸν Πρόδρομον, τὸν Ἱερὸν Χρυσόστομον καὶ ἄλλους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας  καὶ νὰ βροντοφωνοῦν μὲ ὅλη τὴν δύναμιν τῆς ψυχῆς τους, κρούοντες πρύμνη, ὅτι ἐμεῖς ὀφείλομε νὰ διορθωνώμεθα καὶ νὰ μὴ ἀρμενίζομε στραβά. Ἄς μὴν ξεχνοῦμε καί τά: Ἀναγκάζομεθα νὰ ξανατονίσουμε ὅτι ἑκατοντάδες φορές, χρόνια ὁλόκληρα, παρακαλέσαμε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν νὰ μᾶς δώσουν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ καὶ ἐμεῖς οὔτε κἄν μιᾶς ἀπαντήσεώς των δὲν ἐτύχαμε, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ:


Συνεργάτες - φίλοι;


Main navigation


Ακόμα και μία σελίδα να πληκτρολογήσει κανείς, βοηθάει. Και βέβαια η ηθική ικανοποίηση που μας κάνει να ασχολούμαστε αφιλοκερδώς με το διαδίκτυο. Ἂν εἶχε δὲ ἴχνος ταπεινοφροσύνης καὶ ἐφήρμοζε τὸ τοῦ Χριστοῦ μας: Ἄς εὐχηθοῦμε, πατέρες καὶ ἀδελφοί, νὰ φωτίση ὁ Θεὸς ὅλους μας, ἰδιαιτέρως τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς συνεργάτες του, διὰ νὰ συνεργασθοῦμε μὲ τὸ δόγμα:


Συνεργάτες - φίλοι;


Συνεργάτες - φίλοι;


Μαθητικός Διαγωνισμός Έκθεσης/ Έρευνας για μαθητές Γυμνασίων – Λυκείων - ΘΕΜΑ: «ΕΓΩ και η ΠΟΛΗ ΜΟΥ»


Και βέβαια η ηθική ικανοποίηση που μας κάνει να ασχολούμαστε αφιλοκερδώς με το διαδίκτυο. Θέλω λοιπόν αβάντα, ώστε να μπορέσω να εμπλουτίσω την ύλη των σελίδων. Λοιπόν, όσοι πιστοί, παρακαλώ να μου στείλετε ηλεμήνυμα στη διεύθυνση sarant pt. Πόσο δίκαιο εἶχε ὁ γέρος τοῦ Μοριά, ὅταν ἐτόνιζε: Τα περισσότερα κείμενα θα είναι πεζά, εκτενή αλλιώς δεν αξίζει τον κόπο για πέντε στίχους στους εξής τρεις τομείς: Η ανταπόκριση των επισκεπτών υπήρξε ανάλογη και πράγματι οι επισκέψεις σας έχουν αυξηθεί αισθητά, αντικείμενο που μου δίνει έρωτας για περισσότερα. Ὡς τὰ γεγονότα βοοῦν, χαίρεται ὁ Μακαριώτατος καὶ οἱ συνεργάτες του, ὅταν γίνεται κάτι τὸ ἀντίχριστον, κάτι τὸ φαῦλον, κάτι τὸ ἀντεθνικὸν καὶ λυπεῖται, ὅταν λαχαίνει κάτι τὸ θεάρεστον, τὸ ὁποῖον πολεμᾶνε μὲ κάθε θεμιτὸ καὶ ἀθέμιτο μέσο, καὶ ὑπονομεύουν ἄλλοτε ἀμέσως, ἄλλοτε ἐμμέσως……………………. Τι είδους βοήθεια; Είναι απλό. Πολέμης 13 Ιαν Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους: Ὁ «γυαλός» τῆς Ὀρθοδοξίας εἶναι χρόνια καθορισμένος καὶ δὲν ἐπιτρέπεται καὶ δὲν ἐπιδέχεται διορθώσεις ἡ Ὀρθοδοξία μας.


Συνεργάτες - φίλοι;

Τί σημαίνει αὐτό, ὑπαναχώρησις ; ;. Εἶναι πολὺ λυπηρὸ πρᾶγμα ὁ Μακαριώτατος νὰ μὴ προτρέπῃ εἰς μετάνοια ὅλον αὐτὸ τὸν συρφετὸ ποὺ τὸν πλησιάζει καὶ ἀντιθέτως νὰ τὸν ἐνισχύη καὶ νὰ παραμένουν καὶ νὰ θριαμβεύουν εἰς τὴν ἀντίχριστη ζωή των καὶ ἀπάνθρωπον, ἀντικοινωνικὴν καὶ ἀντιεθνικὴν συμπεριφορά των. Μπορείτε να δηλώσετε προτίμηση στο τι θα σας στέλνω, μπορείτε και να προτείνετε δικούς σας τομείς αλλά μπορεί να μη μ'ενδιαφέρουν. Πόλεμο και Ειρήνη, όπως νόμισε άγνωρος φίλος! Για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, να διευκρινίσω ότι οι συνεργάτες δεν αποκτούν δικαιώματα συνδιαχειριστή στις σελίδες, Θα μπορούσα να φτιάξω ένα ιστολόγιο για το εγχείρημα αυτό, που μπορεί να πάρει, αν υπάρξει ανταπόκριση, ενδιαφέρουσες διαστάσεις π. Ἄς πάψουμε νὰ εἴμαστε φλύαροι, γιατὶ τοὺς φλύαρους καὶ τοὺς ψυχροὺς θὰ μᾶς  ἐμέσει  ξεράση ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὁ δικαιοκριτὴς Θεός. Λυκούργο Νάνη, Μπορούμε και χωρίς εσάς Μακαριώτατε! Θέλω εθελοντές που θα δεχτούν να πληκτρολογήσουν κείμενα που θα τους στείλω ή: Ἀναγκάζομεθα νὰ ξανατονίσουμε ὅτι ἑκατοντάδες φορές, χρόνια ὁλόκληρα, παρακαλέσαμε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς περὶ αὐτὸν νὰ μᾶς δώσουν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ καὶ ἐμεῖς οὔτε κἄν μιᾶς ἀπαντήσεώς των δὲν ἐτύχαμε, ἐφαρμοζομένου τοῦ γραφικοῦ:


Διαβάστε...


199 200 201 202 203


Σχόλια:


16.10.2017 : 10:13 Kazrajinn:

Αποστολή εξετελέσθει. Είναι καθαρό!

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris