Lola glaudini γνωριμίες

EVH · Ενισχυτές κιθάρων

Απόδειξη παράδοσης, έγγραφο μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό μήνυμα Β.Επιθεώρηση των εμπορευμάτων Να πληρώσει τα έξοδα που ανακύπτουν από ελεγκτικές εργασίες όπως ποιοτικούς ελέγχους, μετρήσεις, ζυγίσεις, καταμετρήσεις που είναι απαραίτητες για την παράδοση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το Α. Να πληρώσει όλα τα έξοδα των τελωνειακών διατυπώσεων, καθώς επίσης και τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται κατά την εξαγωγή και εισαγωγή των εμπορευμάτων, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε και, όπου απαιτείται, για τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης χώρας, σύμφωνα με το Α. Να πληρώσει, όλα τα συναφή με τα εμπορεύματα έξοδα, από τη στιγμή που αυτά έχουν τεθεί στη διάθεση σύμφωνα με το Α. Να παραλάβει τα εμπορεύματα, μόλις αυτά τεθούν στη αντικείμενο του, σύμφωνα με το Α. Να παράσχει στον πωλητή, κατόπιν αίτησης και με κίνδυνο και έξοδα του τελευταίου, κάθε αβάντα για την απόκτηση οποιουδήποτε εγγράφου ή ισοδύναμου ηλεκτρονικού μηνύματος που εκδίδεται ή μεταδίδεται από τη χώρα εισαγωγής, το οποίο ενδέχεται να χρειάζεται ο πωλητής για να μπορέσει να θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.


Ημερομηνία Αποστολής


Video: 1974 - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΝΙΚΗ - ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΟ ΧΡΕΟΣ (ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ)
Resources and tools : main menu


Λοιπές υποχρεώσεις Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών μηνύματων που αναφέρονται στο Β. Απόδειξη παράδοσης, έγγραφο μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό μήνυμα Β. Σε περίπτωση που θα παραλείψει να παραλάβει τα εμπορεύματα όταν αυτά θα έχουν τεθεί στη διάθεση του σύμφωνα με το Α. Παραλαβή Να θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, σύμφωνα με το Α. Να παράσχει στον πωλητή, κατόπιν αίτησης και με κίνδυνο και έξοδα του τελευταίου, κάθε βοήθεια για την απόκτηση οποιουδήποτε εγγράφου ή ισοδύναμου ηλεκτρονικού μηνύματος που εκδίδεται ή μεταδίδεται από τη χώρα εισαγωγής, το οποίο ενδέχεται να χρειάζεται ο πωλητής για να μπορέσει να θέσει τα εμπορεύματα στη αντικείμενο του αγοραστή, σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες.


Ημερομηνία Αποστολής


Track & Trace


Οταν ο πωλητής και ο αγοραστής έχουν συμφωνήσει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, το έγγραφο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο μήνυμα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων EDI. Μεταβίβαση των κινδύνων Να αναλάβει, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Β. Άγγελμα στον αγοραστή Β. Λοιπές υποχρεώσεις Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών μηνύματων που αναφέρονται στο Β.


Ημερομηνία ΑποστολήςΝα παραλάβει τα εμπορεύματα, μόλις αυτά τεθούν στη αντικείμενο του, σύμφωνα με το Α. Να πληρώσει όλα τα έξοδα των τελωνειακών διατυπώσεων, καθώς επίσης και τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται κατά την εξαγωγή και εισαγωγή των εμπορευμάτων, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε και, όπου απαιτείται, για τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης χώρας, σύμφωνα με το Α. Η συσκευασία πρέπει να μαρκαρισθεί κατάλληλα. Να πληρώσει, όλα τα συναφή με τα εμπορεύματα έξοδα, από τη στιγμή που αυτά έχουν τεθεί στη διάθεση σύμφωνα με το Α. Απόδειξη παράδοσης, έγγραφο μεταφοράς ή ισοδύναμο ηλεκτρονικό μήνυμα Β. Μεταβίβαση των κινδύνων Β.


Ημερομηνία ΑποστολήςΕλεγχος - συσκευασία - μαρκάρισμα Β. Σε περίπτωση που θα παραλείψει να στείλει ειδοποίηση στον πωλητή σύμφωνα με το Β. Να παράσχει στον αγοραστή, άλλωστε αίτησης του, τις απαραίτητες για την ασφάλιση των εμπορευμάτων πληροφορίες. Οταν ο πωλητής και ο καταναλωτής έχουν συμφωνήσει να επικοινωνούν ηλεκτρονικά, το έγγραφο που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, μπορεί να αντικατασταθεί από ισοδύναμο μήνυμα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων EDI. Να πληρώσει όλα τα έξοδα των τελωνειακών διατυπώσεων, καθώς επίσης και τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται κατά την άμβλωση και εισαγωγή των εμπορευμάτων, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε και, όπου απαιτείται, για τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης χώρας, σύμφωνα με το Α. Λοιπές υποχρεώσεις Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών μηνύματων που αναφέρονται στο Β. Σε περίπτωση που θα παραλείψει να παραλάβει τα εμπορεύματα όταν αυτά θα έχουν τεθεί στη αντικείμενο του σύμφωνα με το Α. Να παραλάβει τα εμπορεύματα, μόλις αυτά τεθούν στη διάθεση του, σύμφωνα με το Α. Μεταβίβαση των κινδύνων Β. Επιθεώρηση των εμπορευμάτων Να πληρώσει τα έξοδα που ανακύπτουν από ελεγκτικές εργασίες όπως ποιοτικούς ελέγχους, μετρήσεις, ζυγίσεις, καταμετρήσεις που είναι απαραίτητες για την παράδοση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το Α. Ειδοποίηση στον πωλητή Να στείλει στον αγοραστή επαρκή ειδοποίηση για την αποστολή των εμπορευμάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία που θα επιτρέψει στον αγοραστή να λάβει τα μέτρα που συνήθως είναι απαραίτητα για να μπορέσει να παραλάβει τα εμπορεύματα. Να προμηθεύσει, με δική του δαπάνη, τη συσκευασία εκτός αν είναι συνηθισμένο από εμπορικής πρακτικής τα εμπορεύματα που περιγράφονται στο συμβόλαιο να αποστέλλονται ασυσκεύαστα που απαιτείται για την παράδοση των εμπορευμάτων.


Ημερομηνία Αποστολής


Ημερομηνία Αποστολής


Ημερομηνία Αποστολής

Λοιπές υποχρεώσεις Να πληρώσει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την απόκτηση των εγγράφων ή ισοδύναμων ηλεκτρονικών μηνύματων που αναφέρονται στο Β. Κατανομή των εξόδων Β. Να παράσχει στον αγοραστή, κατόπιν αίτησης του, τις απαραίτητες για την ασφάλιση των εμπορευμάτων πληροφορίες. Ειδοποίηση στον πωλητή Να στείλει στον αγοραστή επαρκή ειδοποίηση για την γραφτό των εμπορευμάτων, καθώς επίσης και κάθε άλλη απαιτούμενη πληροφορία που θα επιτρέψει στον αγοραστή να λάβει τα μέτρα που συνήθως είναι απαραίτητα για να μπορέσει να παραλάβει τα εμπορεύματα. Να παραλάβει τα εμπορεύματα, μόλις αυτά τεθούν στη διάθεση του, σύμφωνα με το Α. Να πληρώσει, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε, τα έξοδα της προ της φόρτωσης επιθεώρησης εκτός αν αυτή επιβάλλεται από τις αρχές της χώρας εξαγωγής. Να πληρώσει όλα τα έξοδα των τελωνειακών διατυπώσεων, καθώς επίσης και τους δασμούς, φόρους και λοιπές επιβαρύνσεις που οφείλονται κατά την άμβλωση και εισαγωγή των εμπορευμάτων, εκτός αν άλλως συμφωνήθηκε και, όπου απαιτείται, για τη διαμετακόμιση τους μέσω άλλης χώρας, σύμφωνα με το Α. Επιθεώρηση των εμπορευμάτων Να πληρώσει τα έξοδα που ανακύπτουν από ελεγκτικές εργασίες όπως ποιοτικούς ελέγχους, μετρήσεις, ζυγίσεις, καταμετρήσεις που είναι απαραίτητες για την παράδοση των εμπορευμάτων σύμφωνα με το Α. Να αποδεχθεί την κατάλληλη διατακτική ή έγγραφο μεταφοράς, σύμφωνα με το Α.


Διαβάστε...


1135 1136 1137 1138 1139


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris