Lola glaudini γνωριμίες

Οικονομικά νέα

Επίσης, ζητούν στοιχεία για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοραστεί με δάνειο π.Σε αυτή τη φάση συνήθως οι τράπεζες ζητούν προσωπικά π. Πρώτον, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα με τον πωλητή του ακινήτου, αφού έχετε εγγράφως την προσημείωση και την εξασφάλιση που ζητεί η τράπεζα για το ποσό που πρόκειται να εκταμιευθεί. Με άλλα λόγια θα πρέπει να βρεθεί το ύψος της προσημείωσης για να «καλυφθεί» η τράπεζα για το συγκεκριμένο ποσό. Εφόσον όλα πάνε καλά, με την υπογραφή των συμβολαίων, ο πωλητής παίρνει από την τράπεζα την επιταγή με το ποσό του δανείου, ως αντίτιμο της αξίας για την αγοραπωλησία. Προσημειώνεται το ακίνητο που «δίνεται» στην τράπεζα ως εξασφάλιση για την αποπληρωμή του δανείου. Αφού υπολογιστεί το ποσό του δανείου που μπορεί να πάρει ο δανειολήπτης π.Υπάρχουν και άλλες εξασφαλίσεις, όπως είναι τα ενέχυρα μετοχών, ομολόγων ή τα δάνεια με ενέχυρο ρευστό κλπ. Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια του πελάτη. Το επόμενο βήμα είναι να γίνει η εκτίμηση του ακινήτου που προορίζεται για προσημείωση από την ίδια την τράπεζα. Συμπλήρωση σχετικής αίτησης χορηγείται από την τράπεζα 2. Επίσης, σχεδόν όλες οι τράπεζες ­ με την ανάλογη επιβάρυνση ­ διευκολύνουν τους δανειολήπτες αναθέτοντας σε δικηγόρο της τράπεζας τον έλεγχο του «παρελθόντος» του σπιτιού που πρόκειται να προσημειωθεί και που θα αγοραστεί. Εάν, όμως, αλλάξει τράπεζα, υπάρχει ο κίνδυνος να χάσει τα πρώτα έξοδα που έχουν γίνει για το δάνειο, όπως τα έξοδα του μηχανικού για την εκτίμηση των ακινήτων. Έτσι, εάν απαιτείται δάνειο Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση από την τράπεζα και για την αξία των εργασιών που απομένουν μέχρι την αποπεράτωση. Τα στάδια Συνεπώς, ένα σημαντικό θέμα είναι να γνωρίζετε καλά, πριν απευθυνθείτε στην τράπεζα που σας ενδιαφέρει, τις σχετικές διαδικασίες και τα στάδια που ακολουθούν εσωτερικώς τα πιστωτικά ιδρύματα. Για τον λόγο αυτό, προτού ξεκινήσετε οποιαδήποτε διαδικασία, ή τουλάχιστον στα αρχικά στάδια, προσπαθήστε να συγκεντρώσετε όσα πιο πολλά έγγραφα μπορείτε. Αφού γίνουν οι σχετικές αιτήσεις και υποβληθούν τα πρώτα δικαιολογητικά, η τράπεζα προχωρά στην προέγκριση. Είναι η  πιο απλή διαδικασία απ΄ όλες, καθώς υπογράφεται η δανειακή σύμβαση, στο κατάστημα που κατατέθηκε η αίτηση δανειοδότησης.


Γνωριμίες Ενός Πωλητή


Γνωριμίες Ενός Πωλητή


Video: Ο ΤΑΜΤΑΚΟΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΣΤΟ ΚΟΛΩΝΑΚΙΥπάρχουν και άλλες εξασφαλίσεις, όπως είναι τα ενέχυρα μετοχών, ομολόγων ή τα δάνεια με ενέχυρο ρευστό κλπ. Εννοείται ότι απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσημειώνεται μπορεί το ακίνητο να μην ανήκει στον δανειολήπτη ή να μην είναι αυτό για το οποίο προορίζεται το στεγαστικό δάνειο για αγορά. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με μηνιαίο μισθό 3. Για παράδειγμα, φωτοτυπίες της αστυνομικής ταυτότητας, του πρόσφατου εκκαθαριστικού της Εφορίας, τις τελευταίες βεβαιώσεις του μηνιαίου μισθού σας, τις άδειες οικοδομής τοπογραφικά, κατόψεις, η οριζόντια και κάθετη επίσχεση κλπ. Μάλιστα, ορισμένοι προτιμούν να προχωρούν πρώτα σε προέγκριση, αλλά και σε προσημείωση ενός ακινήτου άλλου από αυτό που πρόκειται να αγοράσουν ή να χτίσουνώστε να έχουν στα χέρια τους δύο δυνατά «χαρτιά»: Επίσης, σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει εκτίμηση από την τράπεζα και για την αξία των εργασιών που απομένουν μέχρι την αποπεράτωση. Συνήθως, τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: Συμπλήρωση σχετικής αίτησης χορηγείται από την τράπεζα 2. Εφόσον όλα πάνε καλά, με την υπογραφή των συμβολαίων, ο πωλητής παίρνει από την τράπεζα την επιταγή με το ποσό του δανείου, ως αντίτιμο της αξίας για την αγοραπωλησία. Πρώτον, μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα με τον πωλητή του ακινήτου, αφού έχετε εγγράφως την προσημείωση και την εξασφάλιση που ζητεί η τράπεζα για το ποσό που πρόκειται να εκταμιευθεί. Σε αυτή τη φάση γίνεται και έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου που αγοράζεται.
Τα στάδια Συνεπώς, ένα σημαντικό θέμα είναι να γνωρίζετε καλά, πριν απευθυνθείτε στην τράπεζα που σας ενδιαφέρει, τις σχετικές διαδικασίες και τα στάδια που ακολουθούν εσωτερικώς τα πιστωτικά ιδρύματα. Είναι η  πιο απλή διαδικασία απ΄ όλες, καθώς υπογράφεται η δανειακή σύμβαση, στο κατάστημα που κατατέθηκε η αίτηση δανειοδότησης. Οι διαδικασίες από την προέγκριση μέχρι την εκταμίευση του δανείου απαιτούν  1 μήνα, μερικές φορές και  περισσότερο, ανάλογα με την ευελιξία της κάθε τράπεζας. Το υπόλοιπο δίνεται συνήθως με την πρόοδο των εργασιών. Η επιλογή βρίσκεται στα χέρια του πελάτη. Συνήθως, τα βήματα που ακολουθούνται είναι τα εξής: Επίσης, ζητούν στοιχεία για το ακίνητο το οποίο πρόκειται να αγοραστεί με δάνειο π.


Γνωριμίες Ενός ΠωλητήΓια παράδειγμα, φωτοτυπίες της αστυνομικής ταυτότητας, του πρόσφατου εκκαθαριστικού της Εφορίας, τις τελευταίες βεβαιώσεις του μηνιαίου μισθού σας, τις άδειες οικοδομής τοπογραφικά, κατόψεις, η οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία κλπ. Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με μηνιαίο μισθό 3. Αφού υπολογιστεί το ποσό του δανείου που μπορεί να πάρει ο δανειολήπτης π. Συμπλήρωση σχετικής αίτησης χορηγείται από την τράπεζα 2.


Γνωριμίες Ενός ΠωλητήΔηλαδή ο υποψήφιος δανειολήπτης πρέπει να ξέρει πόσα από τον μηνιαίο μισθό του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πληρωμή της δόσης. Εννοείται ότι απαιτείται η παρουσία ή η εκπροσώπηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου που προσημειώνεται μπορεί το ακίνητο να μην ανήκει στον δανειολήπτη ή να μην είναι αυτό για το οποίο προορίζεται το στεγαστικό δάνειο για αγορά. Με όλα αυτά τα έγγραφα  μπορεί να «προλάβετε» τη γραφειοκρατία των τραπεζών και να γλιτώσετε πολύτιμο χρόνο. Μάλιστα, ορισμένοι προτιμούν να προχωρούν πρώτα σε προέγκριση, αλλά και σε προσημείωση ενός ακινήτου άλλου από αυτό που πρόκειται να αγοράσουν ή να χτίσουνώστε να έχουν στα χέρια τους δύο δυνατά «χαρτιά»:


Γνωριμίες Ενός Πωλητή


Γνωριμίες Ενός Πωλητή

Διαβάστε...


290 291 292 293 294


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris