Lola glaudini γνωριμίες

Καλωσορίσατε στο νέο Ιστοχώρο του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ

Η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας δεν μπορεί να μην παίρνει υπόψη και τη διερεύνησης των δεικτών που αφορούν την κατανομή της βαθμολογίας, προφορικής και γραπτής, στα τμήματα των αγγλικών, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις.Είναι υποκρισία να λέμε ότι φτιάχνουμε ελεύθερους πολίτες τους οποίους μόνο κριτήριο σπουδών αναγκάζουμε να αποτελεί η επαγγελματική αποκατασταση. Ο κάθε ένας θα επιλέγει όσα του αρέσουν και θα σταματάει εκεί που μπορεί ή εκεί που πρέπει για να αποκτήσει όσα του ζητάει το πανεπιστήμιο το οποίο θα τον δεχτεί χωρίς προϋποθέσεις, χωρίς εξετάσεις. Eπικεντρώνει, μέσω περισυλλογής και ενατένισης, στην εμπειρία της "αφύπνισης" Μανιφέστο Σύμφωνα  με την αρχέγονη ελληνική κοσμοθεωρία και την ανατολική φιλοσοφία, ο κόσμος αποτελείται από τα στοιχεία: Βασική αρχή δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που παραπέμπει στα επαγγελματικά δικαιώματα που έχουν την αναφορά τους σε πιστοποιημένες ακαδημαϊκές γνώσεις. Ονομασία που υποδηλώνει την ένωση των τεσσάρων στοιχείων, «φωτιά», «νερό», «αέρας» και «γη»,  και την αντιστοίχιση τους στις τέχνες, «Kung Fu», «Tai Chi», «Qi Gong», και «Meditation». Με βάση τα αυτονόητα και κοινά επιστημονικά και παιδαγωγικά αποδεκτά σημεία δεν μπορεί να είναι κατανοητές οι προτάσεις που κατατίθενται και αφορούν: Οι παραπάνω παρατηρήσεις- ενδεικτικές προτάσεις που αφορούν το Γυμνάσιο τεκμηριώνουν την άποψη και την αναγκαιότητα για ενιαία αντιμετώπιση των όποιων αλλαγών στη ΔΕ και κύρια σε σχέση αυτές που αφορούν το Γυμνάσιο και Λύκειο.


Μαθήματα επιβίωσης


ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


Η Ιστορία της Τέχνης, η Κοινωνική Ανθρωπολογία είναι μερικά μόνο από τα αντικείμενα διδασκαλίας που καθιέρωσε πρώτο στην Ελλάδα το Απόδειξη μας, στην σχεδόν ενενηντάχρονη ιστορία του από την ίδρυσή του το μέχρι σήμερα. Το ενδιαφέρον μου όμως για την αφήγηση του όρους Wudang, με τη μυστηριώδη Ταοϊστική άποψη του, με οδήγησε εκεί, βρίσκοντας στο πρόσωπο του Ταοϊστή  μοναχού Yuan Xiu Gang 15ης γενιάς Zhang San Feng έναν υπέροχο δάσκαλο. Συμπληρώνοντας έτσι, πολύ όμορφα, τον κύκλο των 10 χρόνων μαθητείας και εξάσκησης και έχοντας ως αφετηρία του νέου κύκλου την υποστήριξη της μονής των Shaolin τόπο γέννησης του Zenτων δασκάλων μου από το όρος Wudang τόπο γέννησης του Tai Chi και των μαθητών μου, ιδρύω τη σχολή 4el. Η έννοια του Yin-Yang, των δυο αντίθετων αλλά συγχρόνως συμπληρωματικών όψεων της πραγματικότητας, αποτελεί αφετηρία του. Άρα, θα πρέπει να δίνεται επιλογή στον μαθητή ανάμεσα σε μάθημα Χημείας ή Πληροφορικής.


Μαθήματα επιβίωσης


Η Καρφίτσα : ή Απλά Μαθήματα Επιβίωσης


Οι  4'ις τέχνες που εξασκούμε μας μυούν στα στοιχεία αυτά. Η  συστηματική άσκηση του επιδρά θετικά στη λειτουργία του εγκεφαλικού φλοιού καθώς και στο νευροφυτικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Ευρύτερα, τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τις τέσσερις εποχές, ιδιότητες, διαθέσεις και ιδιοσυγκρασίες. Είναι άμεσος τρόπος πνευματικής αφύπνισης όπου η φώτιση επιτυγχάνεται μέσω άμεσης επικοινωνίας με την εσωτερική φύση των πραγμάτων.


Μαθήματα επιβίωσης


Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Είναι ένας τρόπος να καταλάβουμε βαθύτερα αυτό  που μας περιβάλλει σήμερα, είναι η ανάγκη μας να ξεπεράσουμε τη στιγμή, προβάλλοντάς την στον χρόνο. Η συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με την παράλληλη αναγκαιότητα κατοχύρωσης ενός αδιάβλητου εξεταστικού συστήματος εισαγωγής και η ενίσχυση του ρόλου της ΔΕ παραπέμπουν στην επιλογή ενός συστήματος εισαγωγής ανεξαρτήτου από την όποια διαδικασία αξιολόγησης του μαθητή για την απόκτηση του απολυτηρίου της ΔΕ το οποίο πρέπει να πιστοποιεί με αντικειμενικό τρόπο τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες. Και για να μην υπάρξουν οι όποιες παρεξηγήσεις η πρόταση δεν αποβλέπει στην ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αλλά στην επίλυση υπαρκτών προβλημάτων και συμβολή στη διαδικασία της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Η έννοια του Yin-Yang, των δυο αντίθετων αλλά συγχρόνως συμπληρωματικών όψεων της πραγματικότητας, αποτελεί βάση του. Η πρόταση είναι να υπάρξει σαφής προσδιορισμός του ωραρίου των εκπαιδευτικών από το ΥΠΑΙΘ με σαφείς αρμοδιότητες υλοποίησης από τη Διεύθυνση της Σχολικής Μονάδας. Οι εκπαιδευτικοι κάθε ειδικότητας, θα πρέπει να επιμορφωθουν στα περιεχόμενα των αναλυτικων προγραμμάτων, αλλά και σε μεθοδολογιες εφαρμογής του συνόλου των στόχων και όχι μόνο των γνωστικών.


Μαθήματα επιβίωσης


Φόρμα αναζήτησης


Ελπίζουμε ότι τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του ΕΠΑ. Για τον προσδιορισμό του αναλυτικού προγράμματος απαιτείται να ληφθεί υπόψη η άποψη των αρμοδίων, η διεθνής εμπειρία και οι ιδιαιτερότητες σε εθνικό επίπεδο και να υπάρξει η αυτονόητη διεπιστημονική συνεργασία προκειμένου να εξασφαλισθεί η διαθεματικότητα, η ολιστική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος και η συμπληρωματικότητα αναφορικά με το περιεχόμενο των συγγενών διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων. Αν οι μαθητές διδασκόντουσαν Αγγλικά από την πρώτη δημοτικού ως την τρίτη γυμνασίου σε τρίωρη εβδομαδιαία διδασκαλία, Γαλλικά από την πρώτη γυμνασίου ως την τρίτη λυκείου επίσης σε τρίωρη ωριαία διδασκαλία και Γερμανικά από την πρώτη λυκείου ως την τρίτη λυκείου επίσης σε τρίωρο εβδομαδιαία, ο μαθητής θα τελείωνε το λύκειο πιστοποιημένος σε δυο ξένες γλώσσες σε επίπεδο Β2, τη δε τρίτη γλώσσα θα μπορούσε να την ολοκληρώσει στη διάρκεια της μετατλυκειακής εκπαίδευσής του ΙΕΚ ή Πανεπιστήμιο. Ευρύτερα, τα στοιχεία αυτά συνδέονται με τις τέσσερις εποχές, ιδιότητες, διαθέσεις και ιδιοσυγκρασίες. Το Tai Chi εξασκεί τη ρευστότητα μέσω των εναλλαγών των αντίθετων δυνάμεων. Ποιός θα του τα μάθει αυτά; Ποιός έμαθε τον πατέρα ότι πρέπει να φοράει ζώνη στα παιδιά του; Ποιός θα τον μάθει να μη βγάζει τα ψυχολογικά του απωθημένα στο δρόμο; — Πρέπει να αποσυνδεθεί τελείως η δευτεροβάθμια ειδικά αυτή, αλλα φυσικά και οι επόμενες βαθμίδες από την αγορά εργασίας. Με το να πορευόμαστε μαζί συνθέτουμε ένα αρμονικό περιβάλλον που ο καθένας είναι ευπρόσδεκτος να συμμετάσχει, να επηρεαστεί και να επηρεάσει.


Μαθήματα επιβίωσης

Αποτελεί σημαντικότατο τμήμα της παραδοσιακής κινεζικής ιατρικής TCM. Είναι ντροπή να βγαίνει ο νεαρός με το παπάκι και να βάζει το κράνος στον αγκώνα. Τέλος οι απόφοιτοι της Αισθητικής θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση στην τριτοβάθμια ήθος και όχι από την ηλικία των 15 να επιλέγουν αν θα συνεχίσουν η όχι τις σπουδές τους. Αναφορικά με τη διδασκαλία των Αγγλικών στο Γυμνάσιο και την προβλεπόμενη ύπαρξη επιπέδων κρίνεται σκόπιμη η διατύπωση των παρακάτω σκέψεων: Σημαντικό στοιχείο για την αναβάθμιση της λειτουργίας της σχολικής μονάδας είναι η ουσιαστική συμμετοχή της Διεύθυνσης στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, η οποία ουσιαστικά αποτελεί αρμοδιότητα μόνο των σχολικών συμβούλων. Την ύπαρξη του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων 2. Αποτελεί  ιδανική μορφή εκγύμνασης για παιδιά άνω των 4ων ετώναλλά και για εφήβους. Ακρίβεια κάποιος πρωτοετής φοιτητής ΤΕΙ — ΑΕΙ των σχολών Πληροφορικής- μερικές από τις οποίες είναι από τις πιο αξιόλογες της Ευρώπης — πως θα αντιμετωπίσει το «κενό έλλειψης στοιχειωδών γνώσεων» κατά τα πρώτα χρόνια σπουδών του που θα αποτελέσουν και τις βάσεις για την άλλωστε επαγγελματική του καριέρα έπειτα από αυτήν την αναχρονιστική αναδιάρθρωση που σκοπεύετε να νομοθετήσετε; 17 Αυγούστου Το Τμήμα ακολουθεί μια μεγάλη παράδοση που διαμορφώθηκε από προσωπικότητες της ελληνικής αρχαιολογίας και της ιστορίας, που διακρίθηκαν για τη δημιουργική τους σκέψη και ιδιαίτερα για την ανανεωτική τους ματιά.
Η αξιολόγηση της όλης διαδικασίας δεν μπορεί να μην παίρνει υπόψη και τη διερεύνησης των δεικτών που αφορούν την κατανομή της βαθμολογίας, προφορικής και γραπτής, στα τμήματα των αγγλικών, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις. Η ενεργοποίηση των οργάνων συμμετοχής και κοινωνικού ελέγχου της παιδείας [Συμβουλίου Σχολικής Κοινότητας, Σχολικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ελέγχου του Κυλικείου] πρέπει να είναι καθοριστική. Το έλαβα τον πρώτο βαθμό Reiki με δάσκαλο μου, τον καλό φίλο Ιωάννη Δημητρίου Κανναβό. Το καλοκαίρι του εισήλθα εκτάκτως στο νοσοκομείο όπου και διαγνώστηκα με οξεία μυελογενή λευχαιμία. Αλλιώς δεν είναι σχολείο, είναι μαντρί. Το ενδιαφέρον μου όμως για την αφήγηση του όρους Wudang, με τη μυστηριώδη Ταοϊστική άποψη του, με οδήγησε εκεί, βρίσκοντας στο πρόσωπο του Ταοϊστή  μοναχού Yuan Xiu Gang 15ης γενιάς Zhang San Feng έναν υπέροχο δάσκαλο. Αλήθεια κάποιος πρωτοετής φοιτητής ΤΕΙ — ΑΕΙ των σχολών Πληροφορικής- μερικές από τις οποίες είναι από τις πιο αξιόλογες της Ευρώπης — πως θα αντιμετωπίσει το «κενό έλλειψης στοιχειωδών γνώσεων» κατά τα πρώτα χρόνια σπουδών του που θα αποτελέσουν και τις βάσεις για την μετέπειτα επαγγελματική του καριέρα μετά από αυτήν την αναχρονιστική αναδιάρθρωση που σκοπεύετε να νομοθετήσετε; 17 Αυγούστου , Η μη ύπαρξη της όποιας ενημέρωσης για την κατεύθυνση της εφαρμογής το σχολικό έτος ουσιαστικά αναδεικνύουν την ανάγκη για μια άλλου είδους ουσιαστική αξιολογική συνεργασία των στελεχών της εκπαίδευσης προκειμένου οι προκρινόμενες λύσεις για γενικευμένη εφαρμογή να είναι οι πλέον ενδεδειγμένες. Το Shaolin Kung Fu και η σωστή άσκηση του μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν το παιδί:


Μαθήματα επιβίωσης

Διαβάστε...


59 60 61 62 63


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris