Lola glaudini γνωριμίες

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΜΕΤΑΛΗΨΕΩΣ

Στους μέσους και τους αρχαρίους είναι επιζήμια, διότι αυτοί χρειάζονται μεγάλη προφύλαξη και υποταγή των αισθήσεων.Κανένας δεν σε γνωρίζει εσένα σ' αυτόν τον τόπο και δεν ξέρει τον βίο σου θα πουν λοιπόν ότι οί μοναχοί τρώγουν από το πρωί. Βαρθολομαῖος, ὅσον καί τό θλιβερόν φερέφωνον αὐτοῦ, ὁ αἱρετίζων Μητροπολίτης Λεμεσοῦ κ. Νά σᾶς προσφέρω μία ἀκόμη ἀκαδημαϊκή καί Κανονολογική πρόγευση ὑπό τοῦ ἰδίου Οἰκουμενιστοῦ Καθηγητοῦ; «1 Ὅποιος διδάσκει ἀντίθετα ἀπό ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἐπιτάσσουν οἱ ὅροι καί οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, περιπίπτει σέ κακοδοξία καί αἵρεση. Αγαπητέ πάρα πολλοι κανόνες έχουν περιέλθει σε αχρηστία και πολλοί έχουν καταργηθεί στο πέρασμα των αιώνων. Οταν είχε κάτι, ακόμη και αν το χρειαζόταν, από την πολλή αιδημοσύνη προς μικρούς και μεγάλους, δεν μπορούσε να πει ότι δεν το έχει. Δεν έβγαινε συχνά από το κελί του, άλλα πήγαινε στις άγιες συνάξεις. Φάγε με μέτρο, για να μπορείς να τρώγεις αδιάκοπα, και μη απλώσεις το πόδι σου επάνω από την δύναμη, για να μη μείνεις αργός διαπαντός.


ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ


BROWSE BY CONTENT TYPE


Αυτα τα λίγα αγαπητέ γιατί δεν αντέχω τους ψευτορθοδοξους με το ανύπαρκτο ορθόδοξο ήθος! Αν ενεργήσεις έτσι σ' αυτούς πού σε επισκέπτονται, όταν καταλάβουν ότι δεν συμφωνείς με την τακτική τους ούτε αγαπάς την αργία, όπου ακούσουν ότι παρευρίσκεσαι, δεν πρόκειται να πλησιάσουν. Διαβασε και τα πρακτικά της συνόδου της Καρθαγένης αν την γνωρίζεις φυσικά. Αφού αρκετή ώρα εστιχολογούσε τους ψαλμούς, ξαφνικά άφηνε τον κανόνα, έπεφτε με το πρόσωπο κάτω και κτυπούσε το κεφάλι του δυνατά στο έδαφος εκατό φορές με θέρμη πού αναπτυσσόταν στην καρδιά του από την θεία χάρι έπειτα σηκωνόταν κι' φιλούσε τον σταυρό του Κυρίου, πάλι προσκυνούσε κι' φιλούσε τον ίδιο σταυρό και πάλι έπεφτε με το πρόσωπο κάτω και συνέχιζε να πράττει έτσι επανειλημμένως, ώστε να μη μπορώ να αριθμήσω το πλήθος των γονυκλισιών του. Αφού μ' δίδαξε πολλούς λόγους περί αρετής, μου είπε αυτό 'Κάθε προσευχή, στην οποία δεν μοχθεί το σώμα και δεν θλίβεται ή καρδιά, θεωρείται έκτρωμα διότι είναι προσευχή χωρίς ψυχή'.


ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ


EXPLORE BY INTERESTS


Οι αρχαίοι πατέρες προέβαιναν σε τέτοιες πράξεις λόγω των πολλών θαυματουργιών πού επιτελούσαν και της εκτιμήσεως πού απήλαυσαν και της μεγάλης φήμης των. Φάγε με μέτρο, για να μπορείς να τρώγεις παντοτινά, και μη απλώσεις το πόδι σου επάνω από την δύναμη, για να μη μείνεις αργός διαπαντός. Ἄν ὅμως εἶστε «παραδοσιακός» ἄνθρωπος, καί διαφωνεῖτε σέ ὅλα μέ τόν Καθηγητή τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου, νά σᾶς παραπέμψω σέ κάποιον λίαν «συντηρητικόν» Κληρικόν, ἀλλά λόγιον καί ἄριστον Κανονολόγον, κάποιον ὅσιον Γέροντα, ἵνα λάβετε τινές ἐπιπρόσθετες πληροφορίες; « … Πρέπει νά ἀποβῇ συνείδησις πάντων ὅτι οἱ ἱεροί Κανόνες δέν εἶνε ἀνθρώπινα ἐπινοήματα, ἀλλά καρποί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Προς αυτά μου απάντησε ό μακάριος εκείνος γέροντας. Έβλεπα λοιπόν τον αδελφό τούτον να σηκώνεται την νύκτα παράκαιρα και να συνηθίζει να ευρίσκεται στην αλληλουχία πριν από τους άλλους αδελφούς.


ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ


Η ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ


Τέτοια ήταν ή πολιτεία και ή διαγωγή του ακρίβεια θαυμαστού εκείνου αδελφού. Εξ άλλου υπάρχουν εδώ αρχάριοι αδελφοί πού είναι ασθενείς στους λογισμούς των πολλοί από αυτούς, πού σου έχουν εμπιστοσύνη και ωφελούνται από σένα, όταν σε δουν να τρώγεις, θα βλαβούν. Συνεργαζόταν με τους αδελφούς τις περισσότερες φορές από ντροπή και πίεζε γι' αυτό τον εαυτό του, διότι δεν του ήταν ευχάριστο να εξέρχεται από το κελί του. Stamos κανονικά μᾶλλον πρέπει νά διαγράψω τό σχόλιον σας διότι εἰς τό ὅλο πνεῦμα του εἶναι ἄκρως κακοπροαίρετον, κακόβουλον καί συκοφαντικόν, ἕναντι στήν ἀλήθεια τοῦ Κανονικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Αν ενεργήσεις έτσι σ' αυτούς πού σε επισκέπτονται, όταν καταλάβουν ότι δεν συμφωνείς με την τακτική τους ούτε αγαπάς την αργία, όπου ακούσουν ότι παρευρίσκεσαι, δεν πρόκειται να πλησιάσουν. Και να μη τον αφήσεις να μη προσευχηθεί μαζί σου.


ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Κανένας δεν σε γνωρίζει εσένα σ' αυτόν τον τόπο και δεν ξέρει τον βίο σου θα πουν λοιπόν ότι οί μοναχοί τρώγουν από το πρωί. Ο ορθοδόξως θεολογών δεν γνωρίζει ούτε θεολογία ούτε κανονικό δίκαιο. Το πρωί, μετά την ακολουθία της πρώτης ώρας, όταν καθόταν για την ανάγνωση, γινόταν όμοιος με άνθρωπο αιχμαλωτισμένο, πού σε κάθε κεφάλαιο πού διάβαζε, έπεφτε πολλές φορές με το πρόσωπο κάτω, ενώ σε πολλούς στίχους ανύψωνε τα χέρια του στον ουρανό κι' δοξολογούσε τον Θεό. Οι κανόνες δεν είναι όροι που έχουν σχέση με το δόγμα. Τέτοια ήταν ή πολιτεία και ή διαγωγή του πράγματι θαυμαστού εκείνου αδελφού. Ό άγιος αυτός άνθρωπος σπάνια άνοιγε σε κάποιον. Και να μη τον αφήσεις να μη προσευχηθεί μαζί σου. Στους μέσους και τους αρχαρίους είναι επιζήμια, διότι αυτοί χρειάζονται μεγάλη προφύλαξη και υποταγή των αισθήσεων. Stamos κανονικά μᾶλλον πρέπει νά διαγράψω τό σχόλιον σας διότι εἰς τό ὅλο πνεῦμα του εἶναι ἄκρως κακοπροαίρετον, κακόβουλον καί συκοφαντικόν, ἕναντι στήν ἀλήθεια τοῦ Κανονικοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου. Αφού μ' δίδαξε πολλούς λόγους περί αρετής, μου είπε αυτό 'Κάθε προσευχή, στην οποία δεν μοχθεί το σώμα και δεν θλίβεται ή καρδιά, θεωρείται έκτρωμα διότι είναι προσευχή χωρίς ψυχή'. Νά σᾶς προσφέρω μία ἀκόμη ἀκαδημαϊκή καί Κανονολογική πρόγευση ὑπό τοῦ ἰδίου Οἰκουμενιστοῦ Καθηγητοῦ; «1 Ὅποιος διδάσκει ἀντίθετα ἀπό ἐκεῖνα, τά ὁποῖα ἐπιτάσσουν οἱ ὅροι καί οἱ κανόνες τῆς Ἐκκλησίας, περιπίπτει σέ κακοδοξία καί αἵρεση.ΔΙΗΓΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΔΡΩΝ: ΙΣΑΑΚ Ο ΣΥΡΟΣ


Έβλεπα λοιπόν τον αδελφό τούτον να σηκώνεται την νύκτα παράκαιρα και να συνηθίζει να ευρίσκεται στην αλληλουχία πριν από τους άλλους αδελφούς. Αφού αρκετή άνεση εστιχολογούσε τους ψαλμούς, ξαφνικά άφηνε τον κανόνα, έπεφτε με το πρόσωπο κάτω και κτυπούσε το κεφάλι του δυνατά στο γη εκατό φορές με έρωτας πού αναπτυσσόταν στην καρδιά του από την θεία χάρι έπειτα σηκωνόταν κι' φιλούσε τον σταυρό του Κυρίου, πάλι προσκυνούσε κι' φιλούσε τον ίδιο σταυρό και πάλι έπεφτε με το πρόσωπο κάτω και συνέχιζε να πράττει έτσι επανειλημμένως, ώστε να μη μπορώ να αριθμήσω το πλήθος των γονυκλισιών του. Δεν έβγαινε συχνά από το κελί του, άλλα πήγαινε στις άγιες συνάξεις. Ἐξαιρέτως μεγίστες εὐθύνες φέρει βαρέως ὁ ἀρχηγέτης τοῦ Νεορθοδοξισμοῦ Φιλόσοφος κ. Τέτοια ήταν ή πολιτεία και ή διαγωγή του ακρίβεια θαυμαστού εκείνου αδελφού. Διαβασε και τα πρακτικά της συνόδου της Καρθαγένης αν την γνωρίζεις φυσικά. Αφου κοπτεσαι για την έθιμο και τους πατέρες γιατί χαρακτηρίζεις κάποιον αιρετικό εσύ ενώ παράδοση της ορθ Εκκλησίας είναι ότι αυτό είναι δικαίωμα οικουμενικής συνόδου. Οι αρχαίοι πατέρες προέβαιναν σε τέτοιες πράξεις λόγω των πολλών θαυματουργιών πού επιτελούσαν και της εκτιμήσεως πού απήλαυσαν και της μεγάλης φήμης των. Εξ άλλου υπάρχουν εδώ αρχάριοι αδελφοί πού είναι ασθενείς στους λογισμούς των πολλοί από αυτούς, πού σου έχουν εμπιστοσύνη και ωφελούνται από σένα, όταν σε δουν να τρώγεις, θα βλαβούν. Κανένας δεν σε γνωρίζει εσένα σ' αυτόν τον τόπο και δεν ξέρει τον βίο σου θα πουν λοιπόν ότι οί μοναχοί τρώγουν από το πρωί. Όταν έρχονται σ' εσένα τέτοιοι ανθρωπότητα πού αγαπούν την αναστολή, αφού καθίσουν ολίγο, προφασίσου ότι θέλεις να σηκωθείς για προσευχή και είπε στον επισκέπτη σου, όποιος κι' αν είναι, με υπόκλιση. Ποίος μπορούσε έπειτα να μέτρηση τις μετάνοιες του αδελφού εκείνου, πού έκαμνε κάθε νύκτα; Είκοσι φορές φιλούσε τον σταυρό γεμάτος φόβο και έρωτας, γεμάτος αγάπη ανάμικτη με ευλάβεια, και πάλι άρχιζε την στιχολογία από καιρό σε καιρό λόγω της πολλής καύσεως των λογισμών, πού τον εξερέθιζαν με την θερμότητα τους, όταν δεν μπορούσε να βαστάση την έξαψη εκείνης της φλόγας, κραύγαζε, νικημένος από την χάρι, διότι δεν μπορούσε να συγκρατηθεί.


ΠΕΡΙ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ

Διαβάστε...


1142 1143 1144 1145 1146


Σχόλια:


24.06.2018 : 09:44 Vushura:

Καλός. Τόσο δυνατός.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris