Lola glaudini γνωριμίες

Η Φλωρεντία των Gucci Garden Ferragamo και Four Seasons

Ειδικότερα, ως προς την αποτελεσματικότητα του κανονιστικού πλαισίου η Ελλάδα βαθμολογείται με 67,8 με άριστα τοενώ παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση 44 με άριστα το σε ό,τι αφορά την αντίληψη περί ύπαρξης διαφθοράς.Από την εξέταση 59 επιμέρους παραγόντων προκύπτει ότι η Ελλάδα ανήκει στην περισσότερο μειονεκτική ομάδα, αυτή των αναδυόμενων χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται σήμερα από περιορισμένη παραγωγική βάση, καθώς και από πολύ χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας. Επομένως, το σενάριο ανάδειξης αναδόχου μέχρι το τέλος του έτους και υπογραφής της σύμβασης στις αρχές του δείχνει να μετατίθεται κατά μερικούς μήνες. Πλέον αδύναμα στοιχεία της αναδεικνύονται η τεχνολογία και καινοτομία με συνολική βαθμολογία 4,1καθώς και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο για το επιχειρείν, με συνολική βαθμολογία 4,9. Πολύ χαμηλότερος είναι ο βαθμός 2,9 επίσης με άριστα το 7 σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε αναδυόμενες τεχνολογίες. Μέγεθος κειμένου Σε μεγάλη απόσταση από το «τρένο» της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης βρίσκεται η Ελλάδα, όχι τόσο διότι της λείπουν το ανθρώπινο κεφάλαιο, οι φυσικοί πόροι και οι υποδομές, αλλά διότι δεν έχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτούμενες επενδύσεις σε τεχνολογία. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού η διαδικασία της προεπιλογής ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με τη συμμετοχή τεσσάρων κοινοπραξιών:


Teilen Sie diese App über


Από την εξέταση 59 επιμέρους παραγόντων προκύπτει ότι η Ελλάδα ανήκει στην περισσότερο μειονεκτική ομάδα, αυτή των αναδυόμενων χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται σήμερα από περιορισμένη παραγωγική βάση, καθώς και από πολύ χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού η διαδικασία της προεπιλογής ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με τη συμμετοχή τεσσάρων κοινοπραξιών: Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ World Economic Forum - WEF με τίτλο «Ετοιμότητα για το μέλλον της παραγωγής», η οποία εξετάζει τη δομή και τις παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες. Με άριστα το 2,5 συγκεντρώνει βαθμολογία μόλις 0,2 ως προς την εφαρμογή των νόμων, απόδειξη που αξιολογείται κυρίως με βάση την επικρατούσα αίσθηση. Η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας 13 χλμ σήραγγα, 15 σταθμοί έχει προϋπολογισμό 1,45 δισ. Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε προ ημερών τις τέσσερις κοινοπραξίες ότι θα «περνούσαν» και οι τέσσερις στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δίνοντας προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων τη σημερινή ημέρα κατά την οποία διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των εταιριών.


Ελληνικές Ειδήσεις


Ganti Bahasa


Ποιες είναι οι λύσεις για την Ελλάδα και γενικώς για τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια ομάδα; Σύμφωνα με την ανάπτυξη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Σε ό,τι αφορά τη δομή της παραγωγής, η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη αφετηρία, καθώς συγκεντρώνει βαθμολογία 4,4 με άριστα το 10, ενώ σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγής η γενική βαθμολογία είναι 5. Από την εξέταση 59 επιμέρους παραγόντων προκύπτει ότι η Ελλάδα ανήκει στην περισσότερο μειονεκτική ομάδα, αυτή των αναδυόμενων χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται σήμερα από περιορισμένη παραγωγική βάση, καθώς και από πολύ χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας. Μέγεθος κειμένου Ο άθληση των τεχνικών εταιριών για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της επόμενης δεκαετίας έχει πλέον ξεκινήσει.


Ελληνικές Ειδήσεις


Follow by Email


Ειδικότερα, ως προς την αποτελεσματικότητα του κανονιστικού πλαισίου η Ελλάδα βαθμολογείται με 67,8 με άριστα τοενώ παίρνει βαθμό κάτω από τη βάση 44 με άριστα το σε ό,τι αφορά την αντίληψη περί ύπαρξης διαφθοράς. Με άριστα το 2,5 συγκεντρώνει βαθμολογία μόλις 0,2 ως προς την εφαρμογή των νόμων, απόδειξη που αξιολογείται κυρίως με βάση την επικρατούσα αίσθηση. Ποιες είναι οι λύσεις για την Ελλάδα και συνολικά για τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια ομάδα; Σύμφωνα με την έκθεση προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε προ ημερών τις τέσσερις κοινοπραξίες ότι θα «περνούσαν» και οι τέσσερις στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δίνοντας προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων τη σημερινή ημέρα κατά την οποία διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των εταιριών. Σε ποιους τομείς η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις; Δυστυχώς πρόκειται για δύο παράγοντες που σχετίζονται ευθέως με τις μελλοντικές προοπτικές:


Ελληνικές Ειδήσεις


Video: Star - Ειδήσεις 3.1.2018 - μεσημέριΑπό την εξέταση 59 επιμέρους παραγόντων προκύπτει ότι η Ελλάδα ανήκει στην περισσότερο μειονεκτική ομάδα, αυτή των αναδυόμενων χωρών, οι οποίες χαρακτηρίζονται σήμερα από περιορισμένη παραγωγική βάση, καθώς και από πολύ χαμηλές επιδόσεις σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας. Πλέον αδύναμα στοιχεία της αναδεικνύονται η τεχνολογία και καινοτομία με συνολική βαθμολογία 4,1καθώς και το ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο για το επιχειρείν, με συνολική βαθμολογία 4,9. Με άριστα το 2,5 συγκεντρώνει βαθμολογία μόλις 0,2 ως προς την εφαρμογή των νόμων, παράγοντας που αξιολογείται κυρίως με βάση την επικρατούσα αντίληψη. Σε ό,τι αφορά τη δομή της παραγωγής, η Ελλάδα παίρνει κάτω από τη βάση, καθώς συγκεντρώνει βαθμολογία 4,4 με άριστα το 10, ενώ σε ό,τι αφορά τις άλλες παραμέτρους της παραγωγής η γενική βαθμολογία είναι 5. Σε ποιους τομείς η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις; Δυστυχώς πρόκειται για δύο παράγοντες που σχετίζονται ευθέως με τις μελλοντικές προοπτικές: Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε προ ημερών τις τέσσερις κοινοπραξίες ότι θα «περνούσαν» και οι τέσσερις στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, δίνοντας προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων τη σημερινή ημέρα κατά την οποία διατυπώθηκαν οι αντιρρήσεις των εταιριών. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι είναι το μοναδικό από τα παλαιά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης που ανήκει στην ομάδα αυτή. Οι πλέον απογοητευτικές επιδόσεις εντοπίζονται στην αποτελεσματικότητα του θεσμικού πλαισίου. Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ World Economic Forum - WEF με τίτλο «Ετοιμότητα για το μέλλον της παραγωγής», η οποία εξετάζει τη δομή και τις παραμέτρους της παραγωγικής διαδικασίας σε χώρες. Η πρώτη φάση του διαγωνισμού η διαδικασία της προεπιλογής ξεκίνησε τον περασμένο Αύγουστο με τη συμμετοχή τεσσάρων κοινοπραξιών: Ποιες είναι οι λύσεις για την Ελλάδα και γενικώς για τις χώρες που βρίσκονται στην ίδια ομάδα; Σύμφωνα με την ανάπτυξη προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Μέγεθος κειμένου Ο πόλεμος των τεχνικών εταιριών για το μεγαλύτερο δημόσιο έργο της επόμενης δεκαετίας έχει πλέον ξεκινήσει.Ελληνικές Ειδήσεις


Ελληνικές Ειδήσεις

Διαβάστε...


1378 1379 1380 1381 1382


Σχόλια:


16.11.2018 : 14:43 Meztibei:

Αυτή η απάντηση είναι απίστευτη

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris