Lola glaudini γνωριμίες

60 από τις καλύτερες ελληνικές παροιμίες και τι σημαίνουν.

Οὖτις ἐμοὶ γ' ὄνομα.Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. Η προσευχή της, ξεχείλιζε με κλάματα, με δάκρυα. Μάλιστα, όπως αναφέρει η έθιμο, αφού μίλησε για λίγο, κατόπιν έκανε το ένδειξη του Σταυρού και με το αριστερό χέρι, που κρατούσε ένα κεραμίδι, εις τύπον της Αγίας Τριάδος είπε: Όσο πίν' η πεθερά μας τόσο μας καλοχαιρετάει. Μονάχα μερικά αλογοσυρόμενα κάρα κινούνται κάπου-κάπου φορτωμένα με πτώματα για να μεταφέρουν το μακάβριο αβασταγή τους έξω από την πόλη για ταφή σε ομαδικούς τάφους. Ο αγόρευση, έχει μεγάλη δύναμη και προς το καλό και προς το κακό. Κάποια μέρα στη συμφορά αυτή την κοσμογονική ο ακριβής και πονεμένος λαός παρά τις συστάσεις των ιατρών να αποφεύγει τον συνωστισμό, τολμά και σπεύδει να κατακλύσει τον ιερό ναό του αγίου και με συντριβή ψυχής και δάκρυα καυτά να εκζητήσει τη μεσιτεία του.


ο Θεος αγαπα τον κλεφτη

Συχνά, ο άνθρωπος αδικείται επειδή δεν προβάλλει αντίσταση στις αξιώσεις των άλλων. Ο ιερέας Γρηγόριος Πολύευκτος βρήκε ένα συμπολίτη του πρόσφυγα τον ιερέα Γεώργιο Καλοχαιρέτη και του κληροδότησε το λείψανο του Αγίου. Τα δάκρυα του πόνου μεταβάλλονται με μιας σε δάκρυα χαράς. Κάποια άλλη φορά ο Άγιος Σπυρίδωνας, έπειτα από μακρινή οδοιπορία για διδαχή του λαού του μπήκε κουρασμένος στο κατοικία ενός από τους πιστούς του, για να ξεκουραστεί. Εκείνοι, όπως ήτο φυσικό, αρνήθηκαν κι υπέδειξαν, πως αυτό θα ήταν μια καινοτομία ασύγγνωστη και επιζήμια και γι' αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Ὁ θαυματουργὸς κἂν τέθνηκε Σπυρίδων, Τοῦ θαυματουργεῖν οὐκ ἔληξεν εἰσέτι. Πού να βρει όμως ο άγιος ένα τόσο μεγάλο ποσό; Στον πόνο που του δημιουργούσαν τα πικρά δάκρυα του πτωχού, που από τη θλίψη σπάραζε, ο στοργικός επίσκοπος καταστενοχωρημένος άρχισε να βηματίζει. Θέλησε, έτσι, να καταδείξει ότι η κυβέρνησή του έχει μεγάλες επιτυχίες στο πεδίο της αντιμετώπισης της παραβατικότητας. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν του Θεού έχει την μαρτυρίαν εν εαυτώ· όστις δεν πιστεύει εις τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσεν εις την μαρτυρίαν, την οποίαν εμαρτύρησεν ο Θεός περί του Υιού αυτού.BROWSE BY CONTENT TYPE


Είναι η περίφημη φράση που έλεγε ο Θεμιστοκλής έπειτα τη νίκη των Αθηναίων στον Μαραθώνα. Γιάννης κερνά και Γιάννης πίνει. Μια Ελληνική περίπολος που έκαμνε αναγνωριστικές επιχειρήσεις, για να εξακριβώσει από που οι εχθροί θα επιτίθεντο, βρήκε τα χαρακώματα των Τούρκων γεμάτα νερό από τη βροχή και πολλούς Τούρκους στρατιώτες πνιγμένους μέσα σ' αυτά. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Άγιος Σπυρίδων με το κύρος της αγίας και ηθικής ζωής του στην Α' Οικουμενική σύνοδο, που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας Μικρά Ασία και στην οποία συμμετείχε, κατατρόπωσε τους Αρειανούς και αναδείχτηκε από τους λαμπρούς υπερασπιστές της Ορθόδοξης πίστης. Δεν έτρωγε τίποτα, ούτε αυτός ούτε κι η κόρη του. Όταν κλείνει μια πόρτα, κλείνει κι ένα παράθυρο. Όπου είσαι ήμουνα, και όπου είμαι θά'ρθεις ή θα φτάσεις. Και «αυτή εστίν η νίκη η νικήσασα τον κόσμον, η πίστις ημών». Γι' αυτό φαινόταν και αυτές ωραίες.


ο Θεος αγαπα τον κλεφτη


ο Θεος αγαπα τον κλεφτη


ο Θεος αγαπα τον κλεφτη

Διαβάστε...


991 992 993 994 995


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris