Lola glaudini γνωριμίες

Μερικά πράγματα που παρέβλεψε η Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδος για την «αλλαγή φύλου» στα 15

Καταλήγω ότι μπορεί να το κάνουν επίτηδες, ξέροντας ότι είναι λάθος, για να τρομοκρατήσουν και για να πείσουν όσους θεωρούν ανίδεους.Ότι συ, Κύριε, χρηστός και επιεικής και πολυέλεος πάσι τοις επικαλουμένοις σε. Απόδειξη εγγραφής της συζύγου στα βιβλία του δήμου ή της κοινότητας του συζύγου της σε περίπτωση γάμου. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εγγραφεί στα Μητρώα Αρρένων άλλου δήμου ή κοινότητας. Εκδίδεται σε έναν μήνα. ΕΓΓΡΑΦΗ Για την εγγραφή στα δημοτολόγια αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας καταγωγής ή κατοικίας του ενδιαφερομένου. Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός χρειάζεται απόδειξη της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη. Εύφρανον την ψυχήν του δούλου σου, ότι προς σε ήρα την ψυχήν μου.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


Video: Το τραγούδι της νύχτας - Φλέρυ Νταντωνάκη
ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


PROTOTHEMA


Χρειάζονται η παλαιά ταυτότητα και πέντε φωτογραφίες. Με τη βοήθεια ειδικών της Ψυχικής Υγείας, η  Colour Youth  έδωσε τη δική της απάντηση στην Παιδοψυχιατρική Εταιρία Ελλάδος, αναφορικά με τις θέσεις της για το σχέδιο νόμου για τη Νομική Αναγνώριση της Ταυτότητας Φύλου: Η δήλωση λαχαίνει πριν από τον γάμο είτε σε συμβολαιογράφο είτε στον λειτουργό που θα τελέσει τον γάμο ο οποίος οφείλει να ζητήσει τη σχετική δήλωση. Εκδίδεται για ομάδα ατόμων άνω των 10 και μόνο με αίτηση γραφείου γενικού τουρισμού, αναγνωρισμένων σωματείων, συλλόγων και σχολείων. Αρμόδια είναι η υπηρεσία διαβατηρίων της έδρας του γραφείου ταξιδιών, του σωματείου, του συλλόγου ή του σχολείου. Τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στα οικογενειακά διαβατήρια ταξιδεύουν όλα μαζί υποχρεωτικώς.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


Συνολικές προβολές σελίδας


Ο κάτοχός του οφείλει μέσα σε δύο μήνες από την ακύρωση να ζητήσει από την αρμόδια αστυνομική αρχή την έκδοση νέου δελτίου ταυτότητας. Η προϋπόθεση της διετίας δεν απαιτείται: ΕΓΓΡΑΦΗ Για την εγγραφή στα δημοτολόγια αρμόδιος είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας καταγωγής ή κατοικίας του ενδιαφερομένου. Και συ, Κύριε ο Θεός μου, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός. Εκδίδεται έπειτα από τρεις ημέρες. Σε συντριπτικό ποσοστό, τα τρανς άτομα παιδικής και εφηβικής ηλικίας αντιμετωπίζουν σοβαρές ψυχικές διαταραχές με κυρίαρχες την κατάθλιψη και τις αγχώδεις διαταραχές ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ του στίγματος, της περιθωριοποίησης και των στερεοτύπων που αντιμετωπίζουν από το οικογενειακό, εκπαιδευτικό και εν γένει κοινωνικό περιβάλλον τους από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής τους.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


Αρχειοθήκη ιστολογίου


Το πρόσωπο πρέπει να είναι ασκεπές. Αν η δήλωση για τη βάπτιση γίνει αργότερα, επικολλάται χαρτόσημο των 1. Για να εκδοθεί το δελτίο ταυτότητας χρειάζονται τα ακόλουθα: Εκδίδεται σε έναν μήνα. Οι αλλοδαποί πρέπει να έχουν απόδειξη του προξενείου τους στην Ελλάδα ότι δεν έχουν κώλυμα γάμου μεταφρασμένη στα ελληνικά, ληξιαρχική πράξη γέννησης επίσης μεταφρασμένη και άγγελμα γάμου σε δύο φύλλα ημερήσιων αθηναϊκών εφημερίδων.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


Προκατάληψη παρανόηση ή ιδιοτέλεια;


Πράξη καθορισμού ηλικίας, που συντάσσεται είτε από τις μονάδες κατατάξεως των Ενόπλων Δυνάμεων είτε από την αρμόδια νομαρχία είτε από τον αρμόδιο έλληνα πρόξενο. Προτείνουμε το μοντέλο της Μάλτας που αναφέρει: Το υπό συζήτηση νομοσχέδιο διευκολύνει ακριβώς αυτή τη διαδικασία, χωρίς να θέτει ως προϋπόθεση μη αναστρέψιμες ιατρικές επεμβάσεις, και είναι σε συμφωνία με τις οδηγίες αυτές. Ο ενδιαφερόμενος για την αλλαγή ή εκείνοι που ασκούν τη γονική έγνοια υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Νομαρχία και εκδίδεται ανακοίνωση που δημοσιεύεται με δαπάνη του ενδιαφερομένου σε μια εφημερίδα του νομού ή γειτονικού νομούαντίτυπο της οποίας προσκομίζεται στον νομάρχη. Σε αυτό συνηγορεί και η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης με αριθμό τουσύμφωνα με την οποία η ψυχιατρική γνωμάτευση δε θα πρέπει να αποτελεί προϋπόθεση για τη νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου. Φύλαξον την ψυχήν μου, ο Άφθαρτος μου, τον ελπίζοντα επί σε. Αν η δήλωση για τη γέννηση γίνει μέσα σε τρεις μήνες από την παρέλευση των 10 ημερών, επικολλάται στην αίτηση χαρτόσημο 1.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑΑπόδειξη εγγραφής της συζύγου στα βιβλία του δήμου ή της κοινότητας του συζύγου της σε περίπτωση γάμου. Οι παραπάνω απαντήσεις είναι ενδεικτικές της αοριστολογίας των επιχειρημάτων της επιστολής της Π. Πιστοποιητικό γέννησης αν έχουν επέλθει αλλαγές στην προσωπική κατάσταση ή έχει εκδοθεί η παλαιά ταυτότητα από άλλο Αστυνομικό Τμήμα. Ταυτόχρονα σημειώνουν πως υπάρχει υψηλότερη ψυχοπαθολογία σε άτομα με «Δυσφορία Φύλου» σε σχέση με το γενικό πληθυσμό υψηλή συννοσηρότητα κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας , κάνοντας ότι δεν ξέρει πως οι έρευνες δείχνουν πως τα προβλήματα δημιουργούνται απ' το bullying και το στιγματισμό, τον οποίο το νομοσχέδιο επιχειρεί να εξαλείψει! Για την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων αρμόδιος είναι ο δήμος ή η κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου είναι γραμμένος ο ανήλικος ή οφείλει να είναι γραμμένος κατά τις διατάξεις περί κτήσεως δημοτικότητας. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας. Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός χρειάζεται βεβαίωση της εκκλησίας θεωρημένη από τη Μητρόπολη. Η επικινδυνότητα, λοιπόν, σε κοινωνικά και ψυχικής υγείας θέματα σύμφωνα με το DSM-5 σχετίζεται με το στίγμα, το οποίο το σχέδιο νόμου έμμεσα αντιμετωπίζει. Ο δήμος ή η κοινότητα ελέγχει τα δημοτολόγια ή τα Μητρώα Αρρένων και εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι γραμμένος σε αυτά χορηγεί το πιστοποιητικό την ίδια ή την επόμενη ημέρα. Ο ρόλος της οικογένειας είναι αδιαμφισβήτητα απαραίτητος, στον αντίποδα όμως αυτού που υπονοεί το εν λόγω σημείο. Αν πρόκειται για ενήλικο, αρμόδιος είναι ο δήμος ή η κοινότητα της προτίμησής του. Υπόχρεοι να δηλώσουν τη γέννηση είναι ο άρχοντας του παιδιού, ο γιατρός, η μαία ή ο μαιευτής και κάθε πρόσωπο που βρισκόταν στον τοκετό.


ΜΠΕΡΔΕΥΤΙΚΑ

Διαβάστε...


1075 1076 1077 1078 1079


Σχόλια:


22.05.2018 : 04:44 Sashicage:

Τέτοιες ευχάριστες.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris