Lola glaudini γνωριμίες

Μιλήστε μας!

Συμφωνείτε να  Μας αποζημιώσετε για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία, αξίωση, απαίτηση τρίτου ή δαπάνη συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς εύλογων δικηγορικών αμοιβώνη οποία οφείλεται σε ή προκύπτει από τη χρήση των Υπηρεσιών ή κάθε παράβαση ή παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης.Έχετε επίγνωση ότι με την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών, ενδέχεται να συναντήσετε περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ανώριμο, προσβλητικό, ανήθικο ή ανάρμοστο το οποίο ενδεχομένως αναρτηθεί ή να παρασχεθεί από τρίτους χρήστες ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται στις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους τρίτους χρήστες ή μέλη κατά τη διάρκεια της πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών. Κάθε τέτοιοι Πρόσθετοι Όροι θα πρέπει να ενσωματωθούν και να αποτελούν μέρος των Όρων Χρήσης. Αγορές Εντός της Εφαρμογής. Πώς μπορώ να στείλω emoticons? Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συναντιέστε με αγνώστους. Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας αποκαλύψουμε τον λόγο για τον αναστολή ή τον τερματισμό των Υπηρεσιών, του Λογαριασμού σας,  της συμμετοχή ή της συνδρομής σας.


Video: Γνωριμίες Vip Dating Club - Ελ.Παμπουλίδης 20/02/17
Μιλήστε μας!


Υπάρχει περίπτωση να είστε πρώτος στη σειρά προτεραιότητας και να μην βρεθεί άγνωρος συνομιλητής που να ταιριάζουν οι προτιμήσεις σας. Με το παρόν μας παρέχετε όλες τις συναινέσεις, τα δικαιώματα και τις άδειας που θα μας επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουμε το Προσωπικό σας Περιεχόμενο για τους σκοπούς αυτούς. Εμείς ή οι δικαιοπάροχοι μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας στις Υπηρεσίες και στο Περιεχόμενο Μας, εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν. Ο Λογαριασμός σας και η δημιουργία αυτού από Εμάς ίσως να υπόκεινται σε πρόσθετους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τις Υπηρεσίες άλλωστε οι «Πρόσθετοι Όροι»οι οποίοι Πρόσθετοι Όροι θα είναι προσιτοί σε σας στην Ιστοσελίδα ή θα παρουσιάζονται σε εσάς ως Πρόσθετοι Όροι κατά την εγγραφή σας ή για την πρόσβαση σας σε αυτές τις Υπηρεσίες.


Παράνομη Γνωριμίες Τις Ηλικίες


Σύντομα Διαθέσιμο!


Η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην Πολιτική Απορρήτου μας, σημειώνεται στην αρχή της ιστοσελίδας μας Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή δημόσια αρχή καθορίσει ότι κάποια διάταξη στο παρόν δεν είναι εφαρμόσιμη κατά τον τρόπο γραφής ή διατύπωσής της, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφαρμόσιμη κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις της δικαιοδοσίας εντός της οποίας επιζητείται η εφαρμογή και εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης, και να παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη τα ίδια βασικά δικαιώματα και να έχει την ίδια ισχύ με αυτή που είχε πριν από την τροποποίηση. Στο πεδίο σύνταξης του μηνύματος, πατήστε το εικονίδιο με το smiley. Στο πεδίο σύνταξης του μηνύματος, πατήστε το εικονίδιο με την φωτογραφική μηχανή και επιλέξτε αν θέλετε να πάρετε μία φωτογραφία με την κάμερα του κινητού σας ή να διαλέξετε μία από τις φωτογραφίες που έχετε ήδη στη συσκευή σας. Συμφωνείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών αμέσως για οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων Χρήσης από άλλους που ενδεχομένως υποπέσει στην αίσθηση σας. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ανωνυμία σας. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ποιον δίνετε τα στοιχεία σας, καθώς και ποια στοιχεία δίνετε.


Παράνομη Γνωριμίες Τις ΗλικίεςΣας προτείνουμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης και τις δηλώσεις απορρήτου των Συνδέσεων αυτών πριν από τη χρήση τους. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε ποιον δίνετε τα στοιχεία σας, καθώς και ποια στοιχεία δίνετε. Όλες οι έγγραφες ειδοποιήσεις, αναφορές και δηλώσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην ελληνική γλώσσα και να διαβιβάζονται: Εμείς θα σας ειδοποιήσουμε με ήχο ότι το Chat σας έχει ξεκινήσει για να ξαναμπείτε στο lalemou και να μιλήσετε με το συνομιλητή που έχει βρεθεί! Εάν κατεβάσετε ή να εκτυπώσετε ένα αναπαράσταση του Περιεχομένου ΜΑς για προσωπική χρήση, θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλες σημειώσεις περί ιδιοκτησίας που περιέχονται σε αυτό.


Παράνομη Γνωριμίες Τις Ηλικίες


Παράνομη Γνωριμίες Τις Ηλικίες


Παράνομη Γνωριμίες Τις Ηλικίες


Παράνομη Γνωριμίες Τις ΗλικίεςΠώς μπορώ να αλλάξω το avatar μου? Διατηρούμε το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να παρακολουθούμε όλες τις μεταδόσεις, αναρτήσεις και δημοσιεύσεις του Προσωπικού Περιεχομένου και άλλων υλικών από καιρό σε καιρό για να ερευνήσουμε ή να αποτρέψουμε  ενδεχόμενες παραβιάσεις αυτών των Όρων Χρήσης. Καταγγελία της πρόσβασης σας στις Υπηρεσίες. Πώς διαγράφομαι από το lalemou? Είμαστε δεσμευμένοι στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε μέσω της Εφαρμογής. Τι συμβαίνει όταν κάνω report έναν συνομιλητή? Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε ή και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των Υπηρεσιών, ανά πάσα άνεση, με ή χωρίς προειδοποίηση. Πώς μπορώ να στείλω φωτογραφία? Παρακολούθηση Υπηρεσιών και Διαφημίσεις. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχουμε καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες ή ζημιές σας άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές που μπορεί να υποστείτε λόγω της οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του Λογαριασμού σας, και εσείς συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε και να αποκαταστήσετε κάθε ζημία μας για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να λαμβάνετε όλες τις σκόπιμες και τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν αλληλεπιδράτε με τα άτομα και τους χρήστες που θα συναντήσετε ή θα έρθετε σε επαφή μέσω των Υπηρεσιών.


Παράνομη Γνωριμίες Τις Ηλικίες

Διαβάστε...


455 456 457 458 459


Σχόλια:


29.11.2017 : 11:38 Zulushura:

Ειναι ψεμα.

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris