Lola glaudini γνωριμίες

Dilim ana laylasi

Ana dili ömrümüzə məna verən, onu gözəllədirən əxlaq dərsliyidir.Dilsiz insan susuz səhralara bənzər. Ucalır bağçada bülbülün səsi, Çay susur, əsməyir çəməndə yel də. Böyük rus şairi M. Bu dil məni dünyaya gətirən anamın dilidir, üzərində boy atıb böyüdüyüm Vətənimin dilidir, Azərbaycan Respublikasının dövlət dilidir. İnsan hələ körpə ikən dilin vasitəsilə ana laylasındakı doğmalığı duyur, hiss edir, eşitdiyi nağıllardakı hər sözün, hər ifadənin necə səsləndiyini cəhd edir.


Video: From Rio to Lima – Transoceânica, the world's longest bus journey (4/5)


Bu, o dildir ki, Füzuli eşqi, Nəsimi dözümü, Vurğun şirinliyi, Üzeyir dünyası bu dildə ifadə olunmuş, zaman-zaman qanımıza, canımıza hopmuşdur. Ana dili bizim kökümüz, milli mədəniyyətimiz, milli əxlaqımızdır. Mən Azərbaycan ölkəsində yaşayıb Azərbaycan dilində danışdığıma görə fəxr edir və yazımı görkəmli şairimiz Nəbi Xəzrinin şerindən götürülmüş bir bəndlə bitirmək istəyirəm: Bu incə və lətafətli dil bütün dövrlərdə öz gözəlliyi və şirinliyi ilə dünya dillərinə meydan oxumuşdur. Rayevskiyə yazırdı ki, Avropada fransız dilini bilmək nə qədər vacibdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dilini bilmək o qədər zəruridir. İlk dəfə dünyaya göz açanda mən, Qəlbimə günəşin özüylə axdın. İnsan hələ körpə ikən dilin vasitəsilə ana laylasındakı doğmalığı duyur, hiss edir, eşitdiyi nağıllardakı hər sözün, hər ifadənin necə səsləndiyini cəhd edir. Nə qədər doğmadır onun nəğməsi Bülbül də elə bil ötür  bu dildə. Ana dili bizim müqəddəs sərvətimiz, anamızın dilidir. Bir çox tanınmış sənətkarlar bu dilin gözəlliyini duyaraq onu öyrənmək həvəsində olmuşlar.Ana dilim şirindir - İnşa


Səni şəfəq bildim bu cahanda mən, Bəzən şimşək olub qəzəblə çaxdın. Bu, o dildir ki, analarımız bizə beşik başında həyatın ən həzin simfoniyası olan laylanı bu dildə demişdir. İlk dəfə dünyaya göz açanda mən, Qəlbimə günəşin özüylə axdın. Lermontov Qafqazda olarkən dostu S. Ana dili bizim kökümüz, milli mədəniyyətimiz, milli əxlaqımızdır. Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının varlığıdır.

Málaga Andes


Səni şəfəq bildim bu cahanda mən, Bəzən şimşək olub qəzəblə çaxdın. Rayevskiyə yazırdı ki, Avropada fransız dilini bilmək nə qədər vacibdirsə, Qafqazda da Azərbaycan dilini bilmək o qədər zəruridir. Ucalır bağçada bülbülün səsi, Çay susur, əsməyir çəməndə yel də. Azərbaycan dili əsrlər boyu inkişaf edərək zamanlardan süzülə-süzülə gəlmiş, kamil bir dilə çevrilmişdir. Mən Azərbaycan ölkəsində yaşayıb Azərbaycan dilində danışdığıma görə fəxr edir və yazımı görkəmli şairimiz Nəbi Xəzrinin şerindən götürülmüş bir bəndlə bitirmək istəyirəm:

Vina Dilima - Multipurpose VirtueMart Template - Comments:


Azərbaycan dili Azərbaycan xalqının varlığıdır. Ana dili bizim kökümüz, milli mədəniyyətimiz, milli əxlaqımızdır. Bu, o dildir ki, Füzuli eşqi, Nəsimi dözümü, Vurğun şirinliyi, Üzeyir dünyası bu dildə ifadə olunmuş, zaman-zaman qanımıza, canımıza hopmuşdur. Mənim ana dilim Azərbaycan dilidir.

From Wikipedia the free encyclopedia


Ana dili adicə bir ifadə deyil, ürəklərə hərarət gətirən, insanı öz keçmişinə bağlayan, gələcəyə səsləyən mənəvi xəzinədir. Mənim ana dilim Azərbaycan dilidir. Bu incə və lətafətli dil bütün dövrlərdə öz gözəlliyi və şirinliyi ilə dünya dillərinə meydan oxumuşdur. Azərbaycan dili bizim varlığımız və sərvətimizdir. Eyni zamanda bu dil gözəldir, cazibədardır, şerlə, ahənglə, musiqi ilə doludur.Διαβάστε...


890 891 892 893 894


Σχόλια:


19.03.2018 : 07:25 Gardagal:

Απίστευτα σκεφτεί! ΠΟΥΡΝΑΡΙ!

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris