Lola glaudini γνωριμίες

Συνεχίστε τις σπουδές σας

Τούς καταδίκασα καί τούς τιμώρησα ἀνάλογα μέ τή ζωή τους καί μέ τίς ἁμαρτίες τους.Μόνη αὐτὴ γκρέμισε τὸν τιμημένο ἄγγελο Ἑωσφόρο ἀπὸ τὸν οὐρανὸ καὶ ἔβγαλε τὸν Ἀδὰμ ἀπὸ τὸν παράδεισο. Εύστοχες σχεδιαστικές φόρμες, εύστοχα αποτελέσματα αναζήτησης, ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων καθώς και η συναναστροφή και η εκτίμηση από μεγάλους ακαδημαϊκούς του ευρύτερου χώρου των εφαρμοσμένων τεχνών είναι από τα πιο σημαντικά οφέλη που κέρδισα. Ὡστόσο ἡ σημαντικότερη ἴσως ἀλήθεια ποὺ διδασκόμαστε ἀπὸ τὴν ἱερὴ αὐτὴ διήγηση, εἶναι ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιτιμᾶ αὐστηρὰ τοὺς ὑπερηφάνους·ὄχι μόνο κυβερνῆτες ἀλλὰ καὶ ἁπλοὺς ἀνθρώπους. Ταπεινώνεται ὁ Θεός, μέ Ἀγάπη γιά τόν ἐκλεκτό, ἀλλά ξεπεσμένο Ἰσραηλιτικό λαό, καί τόν καλεῖ σέ ἐπανασύνδεση μαζί Του. Τὴν παιδαγωγία αὐτὴ διηγεῖται μὲ αἰσθήματα μετανοίας καὶ εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Θεὸ σὲ διακήρυξή του πρὸς ὅλα τὰ ἔθνη τῆς γῆς βλ. Θά τούς πληθύνω· θά πληθυνθοῦν οἱ ἄνθρωποι σάν κοπάδια προβάτων. Θέλω νά κάνω διάλογο μαζί σας.
Ἂν ὅμως δέν θελήσετε νά συμμορφωθεῖτε μέ τή καθοδήγηση μου καί τήν παρακούσετε, τότε, θά σᾶς ἐξαφανίσει ἀπό τή ζωή τό μαχαίρι τοῦ ἐχθροῦ σας»[3]. Στὴν ἱστορία αὐτὴ λάμπει ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Ὁ­­ποῖος μ᾿ ἕνα Του νεῦμα μπορεῖ ν᾿ ἀπογυμνώσει καὶ τὸν πιὸ ἰσχυρὸ βασιλιὰ ἀπὸ τὴ δύναμή του. Ζοῦσε στὸ ὕπαιθρο σὲ ἄγρια ζωώδη κατάσταση. Το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί με τρεις εναλλακτικούς τρόπους φοίτησης: Τὸ ὄνειρο ἐκπληρώθηκε μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο. Τὰ λόγια τοῦ ἀγγέλου εἶναι ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὑψίστου γιὰ σένα. Τὸ δένδρο ποὺ εἶ­δες, εἶσαι ἐσύ, βασιλιά· διότι ἔγινες πρά­γματι μεγάλος καὶ ἰσχυρὸς καὶ ἡ ἐξουσία σου ἁπλώθηκε στὰ πέρατα τῆς γῆς. Το θέμα είναι να μπορείς να δημιουργήσεις ένα δρόμο. Αὐτή ἡ ἀλήθεια διακηρύττεται καί στήν Παλαιά Διαθήκη:


EXPLORE BY INTERESTS


Ἡ ὑπερηφάνεια ἀπομακρύνει τὴ θεία Χάρη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρχονται θλίψεις ποὺ ταπεινώνουν τὸν ὑπερήφανο, μέχρι νὰ ἐμέσει τὸ δηλητήριο τῆς ὑ­περηφανείας του. Δὲν πρόλαβε νὰ τελειώσει τὰ λόγια του αὐτά, καὶ ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό: Είναι ιδανικά για εκείνους που επιθυμούν να παραμένουν στο επίκεντρο των εξελίξεων προσθέτοντας νέες δεξιότητες στο ενεργητικό τους. Αὐτή ἡ ἀλήθεια διακηρύττεται καί στήν Παλαιά Διαθήκη:

BROWSE BY CONTENT TYPE


Σ᾿ αὐτὴ τὴν κατάσταση θὰ εἶσαι γιὰ ἑπτὰ χρονικὲς περιόδους μᾶλλον 7 χρόνια. Σέ αὐτές τίς περιόδους τῆς παρακμῆς, ὁ Άφθαρτος δέν ἄφηνε τό λαό Του ἀβοήθητο. Αὐτή ἡ ἀλήθεια διακηρύττεται καί στήν Παλαιά Διαθήκη: Ἡ ὑπερηφάνεια ἀπομακρύνει τὴ θεία Αβρότητα, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἔρχονται θλίψεις ποὺ ταπεινώνουν τὸν ὑπερήφανο, μέχρι νὰ ἐμέσει τὸ δηλητήριο τῆς ὑ­περηφανείας του. Θοδωρής Περλάκης, Graphic Designer Τα λαμπρότερα σημεία της πορείας μου, ως φοιτητής στον ΑΚΤΟ, ήταν οι γνωριμίες, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμφοιτητών, γεγονός που σε ωθούσε να υπερβαίνεις εαυτόν. Δὲν πρόλαβε νὰ τελειώσει τὰ λόγια του αὐτά, καὶ ἀκούστηκε φωνὴ ἀπὸ τὸν οὐρανό:


Τό νόημα αὐτοῦ τοῦ προφητικοῦ λόγου τοῦ Ἠσαΐα, εἶναι ταυτόσημο μέ ἐκεῖνο τοῦ Ψαλμοῦ πού λέει: Η παρακολούθηση προσαρμόζεται γύρω από τις καθημερινές υποχρεώσεις. Θοδωρής Περλάκης, Graphic Designer Τα λαμπρότερα σημεία της πορείας μου, ως φοιτητής στον ΑΚΤΟ, ήταν οι γνωριμίες, η συνεργασία και η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμφοιτητών, γεγονός που σε ωθούσε να υπερβαίνεις εαυτόν. Δύο χρόνια μετά την αποφοίτηση, πήγα σε συνέντευξη σε μια διαφημιστική ένωση μέσω του Γραφείο Επαγγελματικής Προώθησης. Ταπεινώνεται ὁ Άφθαρτος, μέ Ἀγάπη γιά τόν ἐκλεκτό, ἀλλά ξεπεσμένο Ἰσραηλιτικό λαό, καί τόν καλεῖ σέ ἐπανασύνδεση μαζί Του. Μέ τήν ποιητική αὐτή διατύπωση, ὁ Ψαλμωδός, προσπαθεῖ νά συγκινήσει τούς ἀποστατημένους ἀπό τόν Θεό ἁμαρτωλούς, μέ τρόπο ἐντυπωσιακό. Ἂς ἀκούσουμε τόν ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ:
Διαβάστε...


1346 1347 1348 1349 1350


Σχόλια:

Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται © 2018

Developed by Μιχαήλ Makris